Aannemers zorgen voor bloemrijk landschap rond hoogspanningsstation Rilland

Direct naast het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland is de komende jaren in de zomermaanden een ware bloemenzee te zien. Aannemers BAM Infra, Switch (Strukton/ Mobilis), SPIE en Volker Energy Solutions hebben er op advies van vereniging Poldernatuur Zeeland een bloemrijk perceel ingezaaid.

Soms moeten we ook (tijdelijk) een stukje natuur weghalen. In de Zak van Zuid-Beveland haalt aannemer BAM Infra binnenkort bijvoorbeeld tijdelijk een aantal bloemranden langs akkers weg. Dat is nodig voor de aanleg van tijdelijke werkwegen, zodat de oude hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder kan worden afgebroken. Vanwege het weghalen van de bloempercelen gingen BAM Infra en TenneT in gesprek met de coöperatieve vereniging Poldernatuur Zeeland. Die vereniging bestaat uit agrarische grondbezitters die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Samen met de vereniging Poldernatuur Zeeland werd het idee bedacht om een nieuw bloemperceel in te zaaien vlak naast het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland.

BAM Infra en TenneT waren zo enthousiast over het plan, dat ze ook de andere aannemers die actief zijn voor TenneT in de regio hebben gevraagd om een bijdrage te leveren. Ook Switch (Strukton/ Mobilis), SPIE en Volker Energy Solutions waren graag bereid om een bijdrage te leveren aan dit  stukje vergroening van het gebied. Een mooi initiatief waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemers samen verantwoordelijkheid nemen voor het stimuleren van de lokale natuur en extra aandacht geven aan biodiversiteit rond een gerealiseerd hoogspanningsstation.

TenneT werkt hard aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet om de doelen van de energietransitie te halen. Cultuurtechnisch toezichthouder Joost Reemers: “Onze projecten hebben invloed op de natuur. Maar we kunnen ook een positieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld door natuurinclusief te bouwen, te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en biodiversiteit rond installaties te stimuleren. Ook de aannemers hebben daarin een verantwoordelijkheid en pakken daarin nadrukkelijk hun rol.”

Meer nieuws

Stuur artikel door