Bijzondere schuifmethode in de nieuwe A16 Rotterdam

Mobilis past een bijzondere schuifmethode toe in de realisatie van de A16 in Rotterdam, namelijk de Incremental Launching Method. 

Dit is een methode in de civiele techniek van het bouwen van een compleet brugdek vanaf slechts één kant op de brug, waarbij de bovenbouw van de brug in secties naar de andere kant wordt geduwd. Momenteel werkt Mobilis aan de pijlers, waar straks de kokerliggers overheen geduwd worden. De methode is uniek voor Nederland. Er wordt geduwd met een snelheid van circa 0,5 meter per uur.  Volledig veilig, maar voor het verkeer dat er onderdoor rijdt wellicht een bijzonder gezicht. Er wordt geschoven vanaf de noordzijde, waar de bouwfabriek staat.

Animatie bijzondere schuifmethode Terbregseplein

Aanleg nieuwe snelweg

Rijkswaterstaat legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Bouwcombinatie Groene Boog

De bouwcombinatie De Groene Boog bestaat uit TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&drosBESIXDura Vermeer en Van Oord. De Groene Boog is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw als de financiering van het project en verzorgt na de realisatie 20 jaar het beheer en onderhoud. Het ontwerp van de weg is energieneutraal en houdt rekening met een optimale inpassing in het landschap.

Energieneutraal concept sleept Duurzame Parel in de wacht

De Groene Boog kent een hoogwaardige inpassing, dankzij het feit dat je hem op veel locaties bijna niet ziet, hoort of ruikt. Tevens is de snelweg ’s werelds eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Veel is  aangesloten op zonnepaneelvelden, ook de installaties die zich in de tunnel bevinden. Het project A16 Rotterdam is hiervoor onderscheiden met een ‘duurzame parel’, een prijs voor projecten die de Aanpak Duurzaam GWW op een unieke wijze toepassen. Duurzame Parels worden uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer die in een GWW-project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW of elementen daaruit.

Martijn Jansen
Ontwerpleider

Drie deelgebieden

Het project A16 Rotterdam is door bouwcombinatie De Groene Boog is opgesplitst in drie deelgebieden:

  • Het gebied ten noorden van Rotterdam. Dit gebied vormt een geotechnische uitdaging, vanwege de slappe ondergrond en de grote hoeveelheid kruisingen.
  • De Rottemerentunnel. De tunnel wordt volledig energieneutraal. Dat betekent dat er evenveel energie wordt verbruikt als er wordt opgewekt.
  • Het gebied rondom het Terbregseplein.  Bij het Terbregseplein is de fly-over over de bestaande infrastructuur een huzarenstuk voor Mobilis door de toepassing van de bijzondere schuifmethode.

​Slimmer verbinden, beter bouwen

Mobilis bouwt al ruim 100 jaar aan de infrastructuur van Nederland. Als slimme verbinder heeft Mobilis het vermogen om het juiste team te koppelen aan de juiste technieken. De kracht van Mobilis ligt in het samenwerken met andere partijen zodat ze elke keer in hun meerwaarde komen. Kwaliteit van bouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het toepassen van innovaties is waar Mobilis voor staat.

Lees meer over dit project

Ga naar de projectpagina

Stuur artikel door