Belangrijke mijlpaal voor Royerssluis Antwerpen

Nieuwe tijdelijke weg over kofferdam beperkt hinder én verbetert verkeersdoorstroming in haven

Op vrijdag 16 juni om 19:00 uur is een nieuwe tijdelijke weg aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen opengesteld voor het verkeer. Een delegatie van alle partners fietste als eerste over de nieuwe weg, met daarin Filip Boelaert (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Annick De Ridder en Erika Caluwaerts (schepenen Stad Antwerpen), Bart Van Camp (Lantis) én ook enkele studenten van de Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool). De nieuwe weg ligt op de kofferdam die gebouwd werd voor de renovatie van de Royerssluis én verbetert de verkeersdoorstroming in de haven. De dam zorgt ervoor dat de komende jaren de renovatie van de sluis ‘in den droge’ kan gebeuren en beperkt de hinder voor de omgeving én het wegverkeer.

Royerssluis aanpassen naar moderne scheepvaart

In oktober 2021 zijn de werken aan de Royerssluis in Antwerpen gestart. De Royerssluis werd in gebruik genomen in 1908 en verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Het is een van de oudste sluizen in de haven van Antwerpen. De sluis is al enkele jaren niet meer in gebruik en krijgt nu een grondige renovatie. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 235 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). Ze wordt op die manier omgebouwd tot een performante binnenvaartsluis die de hedendaagse moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. Zo kan ook het transport naar het Albertkanaal verhoogd worden. Er is daarbij rekening gehouden met de schaalvergroting van de schepen, maar ook met de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven.

Kofferdam: essentieel voor renovatie sluis en bereikbaarheid haven

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan de bouw van de kofferdam. Die dam is niet alleen essentieel voor de renovatie van de sluis, maar ook voor de bereikbaarheid van de haven. De kofferdam zorgt voor een waterdichte scheiding tussen de bouwput en de Schelde. Zo kunnen de werken aan de sluis ‘in den droge’ uitgevoerd worden. Vanaf vanavond (19 uur) zal het verkeer van en naar de haven over die dam rijden, in plaats van over de sluis. Zo zal het wegverkeer de komende jaren weinig tot geen hinder ondervinden van de grond-, beton- en staalwerken die er in de meer dan 20 meter diepe bouwput zullen plaatsvinden.

Fietstocht naar nieuwe rotonde aan Antwerp Maritime Academy

Minister Peeters en wethouder De Ridder fietsten samen met vertegenwoordigers van alle partners (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Port of Antwerp-Bruges, Lantis, aannemersconsortium Rinkoniên en stad Antwerpen) als eersten over de nieuwe weg. Ze fietsten naar de rotonde die Lantis heeft aangelegd voor de Oosterweelknoop ter hoogte van de Antwerp Maritime Academy en het Noordkasteel, en keerden daarna terug naar de Royerssluis. Ook een delegatie studenten van de nabijgelegen Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool) deed mee.

De rotonde maakt voor het verkeer van en naar de haven de verbinding tussen de Oosterweelsteenweg en de tijdelijke wegen rond de Royerssluis. Eind 2023 start Lantis met de bouw van het Oosterweelknooppunt. Om dat mogelijk te maken worden kabels en leidingen verlegd, groen gerooid, het Samgadok gedempt en werven ingericht.

Komende werken aan de Royerssluis

De kofferdam vormt een waterdichte afsluiting van de bouwput. Dat was een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met bemalen om zo het grondwater te verlagen. De bedoeling is om tegen het einde van dit jaar de bouwput uit te graven tot op bodemniveau. In die bouwput wordt de oude sluis volledig afgebroken waarna er dus een nieuwe sluis wordt gebouwd, die langer en breder zal zijn. Indien alles verloopt zoals gepland zal de oude sluis tegen eind 2023 grotendeels gesloopt zijn en wordt in 2024 gestart met de eerste betonwerken. De sluismeesterwoning zal tegen het einde van dit jaar op een ‘eilandje’ komen te staan. De werf gaat er dan visueel anders uitzien en de werkzaamheden zullen veel zichtbaarder worden. Bij deze renovatie wordt er veel aandacht besteedt aan het behouden van beschermd erfgoed. Het kasteeltje in neo-Vlaamse-renaissancestijl zal in de toekomst dienen als sluisbedieningsgebouw en wordt tijdens de renovatie volledig behouden. De bedoeling is om het gebouw op een geïsoleerd eiland van diepwanden te krijgen, wat een enorme technische uitdaging is én ook financiële inspanningen vergt.

Over de samenwerking

De bouw van de Oosterweelknoop en de renovatie van de Royerssluis vormen een onderdeel van het ruimere geheel van de Oosterweelverbinding, waarbij Lantis als aanbestedende overheid optreedt. De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) neemt de leiding over de renovatie van de sluis op zich. Aannemersconsortium TM Rinkoniên Rechteroever, dat bestaat uit Artes GroupCIT BlatonBoskalis, Mobilis en Stadsbader, staat in voor de bouw van het knooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Dat gebeurt om te verzekeren dat beide werven maximaal op elkaar worden afgestemd. De Vlaamse overheid en Port of Antwerp-Bruges, de opdrachtgevers voor de renovatie van de sluis, financieren het merendeel van de 288 miljoen euro. Stad Antwerpen en Water-Link leveren een kleinere financiële bijdrage en Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.

Livestream én een timelapse video

Sinds april zijn de werken aan de Royerssluis ook live – met een kleine vertraging – te volgen via de webpagina van de Royerssluis. Daar vind je een link naar de livestream én een maandelijkse timelapsevideo. De camera’s zijn opgesteld op de uitkijktoren ter hoogte van de werfketen en op de sluismeesterwoning centraal in de werfzone.

BEKIJK DE LIVESTREAM VAN DE WERF VIA DE WEBSITE VAN ROYERSSLUIS

Ontdek meer over dit project

Stuur artikel door