Aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder tekent contract Reconstructie N211 Wippolderlaan

De aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder tekende vrijdag 9 juni jl. het contract voor de reconstructie N211 Wippolderlaan met provincie Zuid-Holland.

Omvang reconstructie

Het project omvat de wegverbreding tussen de A4 en N222 naar 2x3 rijstroken, de aanleg van een ongelijkvloerse kruising N211-Laan van Wateringse Veld en bij de kruising N211-N222. Een gedeeltelijke herinrichting van recreatiegebied de Zwethzone maakt ook deel uit van het project. In het ontwerp van de weg zijn (extra) duurzame maatregelen opgenomen tegen licht en geluidhinder.

Looptijd project

De voorbereidende werkzaamheden zoals kabels en leidingen verplaatsen en bomen kappen, starten na deze zomer. Zoals de planning laat zien, is uiterlijk 2027 de reconstructie van de N211 Wippolderlaan afgerond. Na realisatie moet er een betere verkeersdoorstroming zijn en behoren files tot het verleden.

De aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder voert in opdracht van Provincie Zuid-Holland de reconstructie uit van de N211 Wippolderlaan. In deze samenwerking brengt ieder zijn specialiteit in. Zo is Mobilis civiel georiënteerd en Van Gelder gericht op grond-, weg- en waterwerk.

Meer over

Stuur artikel door