22 en 23 juni 2024 RijnlandRoute Festival!

Op 5 juli 2024 opent de Corbulotunnel en de N434 - de nieuwe provinciale weg tussen de A4 en de A44 bij Leiden. Dit deel van de RijnlandRoute is een circa 2,5 km lange tunnel en een 1,4 km verdiepte ligging ten westen van Leiden. Van de nieuwe weg gaan jaarlijks circa achttien miljoen voertuigen gebruik van maken.

Tweedaags festival

Tijdens het tweedaagse festival dat provincie Zuid-Holland op 22 en 23 juni 2024 organiseert, staan beleven en bewegen centraal. Voordat de auto's en vrachtwagens door de tunnel rijden, krijg jij de mogelijkheid een laatste blik te werpen in deze indrukwekkende tunnel. Hoe en wat is nog een verrassing.

Eerste energieneutrale tunnel

De zonnepanelen op het dienstengebouw van de Corbulotunnel wekken 58.000 kWh aan energie voor het gebruik van de installaties in de nieuwe tunnel. Ook het zonnepark in de oksel van knooppunt Hofvliet gaat ongeveer driekwart van de benodigde energie voor de nieuwe tunnel in de N434 opleveren. De panelen zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot in 25 jaar met ruim 20.000 ton afneemt.

Over de RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute wordt aangelegd om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren en economische groei verder mogelijk te maken.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V.

Comol5 is verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Meer nieuws van dit project

Stuur artikel door