Introductiecursus RWZI voor beginners

Alle groepen zijn vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Vanwege de enorme toename aan RWZI-projecten, organiseren we een introductiecursus RWZI voor beginners met name bedoeld voor diegene die zich verder willen verdiepen in het vakgebied van het ontwerpen en bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit om de poel van deskundigen groter te maken voor de WZA.

De cursus vindt plaats op: 

Groep C
theorie donderdag 25 april
  praktijk  woensdag 8 mei
Groep D
theorie donderdag 6 juni
  praktijk woensdag 12 juni

Programma theoriemiddag
Locatie Kantoor Mobilis Apeldoorn 

12:30 – 13:00 uur – Inloop met koffie, thee en broodjes 

13:00 – 14:00 uur – Deel A 

 • Introductie Water Zuiveringen Alliantie (WZA)
 • Historie afvalwater inzamelen, zuiveringen en wetgeving
 • Rol en historie waterschappen in zuiveren van afvalwater 
 • Fysisch, chemisch en bacteriologisch
 • Waterlijn, traditioneel, Iceas en Nereda
 • Sliblijn, gaslijn en energielijn 

14:00 – 14:30 uur – Pauze    

14:30 – 15:30 uur – Deel B 

 • Wetgeving, KRW 2027, zeer zorgwekkende stoffen 2030
 • Aanvullende zuiveringstechnieken, fosfaat nitraat, Pacas, BO3, BioGAK en Bodac 
 • Effecten ongewenste lozingen tijdens de bouw     

15:30 – 16:00 uur – Pauze 

16:00 – 17:00 uur – Deel C 

 • Water Zuiveringen Alliantie 
 • Markt, aanbestedingsvormen en concurrenten 
 • Rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 
 • Aanvullende opleidingen voor geïnteresseerden
 • Evaluatie enquête 

17:00 – 18:00 uur – Facultatief hapje en drankje 

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA) is een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco. Als onafhankelijke systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele spectrum van circulair bouwen: vanaf initiatief tot en met sloop en hergebruik. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en de laagst mogelijk Total Cost of Ownership.

Programma praktijkmiddag
Locatie RWZI Eindhoven

12:00 - 12:30 uur –  Inloop met koffie, thee en broodjes

12:30 - 13:50 uur – Historie RWZI en Integraal ontwerpen

 • Historie Zuivering
 • Integraal ontwerp nieuwbouw 
 • Integraal ontwerp renovatie, bouwen met de winkel open 

13:50 - 14:00 uur – Korte pauze en verzamelen voor rondleiding

14:00 - 15:15 uur – Deel 1 rondleiding over het zuiveringsterrein 

 • Stop 1 - Ontvangstgebouw, roostergoedgebouw en influentgemaal 
 • Stop 2 - Schakelgebouw
 • Stop 3 - Opvoer tussengemaal
 • Stop 4 - Zand en vetvang
 • Stop 5 - Bedrijfsgebouw met de besturings- en bedieningsruimte
 • Stop 6 - Voorbezinktank 
 • Stop 7 - Aeratietank en bufferbezinktank

15:15 - 16:00 uur – Stop 8 - presentaties excursie gebouw

 • Presentatie Proces Automatisering
 • Presentatie Elektrotechniek en Installaties 

16:00 - 17:00 uur – Deel 2 rondleiding over het zuiveringsterrein

 • Stop  9 - Recirculatiegemaal aeratietank 
 • Stop 10 - Nabezinktank  
 • Stop 11 - Compressorgebouw 
 • Stop 12 - Slibretourvijzelgemaal
 • Stop 13 - Effluentafvoerput

17:00 - 18:00 uur – Facultatief hapje en drankje 

Vragen? Neem contact met mij op!

Ernst Oosterveld
Business ontwikkelaar Water Zuiveringen Alliantie