Ivo Kreetz, contractmanager

‘Wij willen niet de grootste zijn, wel de beste’

‘Ik studeerde wat toen nog Civiele Technologie & Management heette, aan de Universiteit Twente. Daarna werkte ik vijftien jaar als Contractmanager bij Arcadis. In 2017 stapte ik over naar Mobilis. Ik was gedurende elf jaar in deeltijd via Rijkswaterstaat betrokken bij project A50 Ewijk - Valburg dat door Mobilis in combinatie werd uitgevoerd. Tegen het einde van dit project werd ik door Mobilis benaderd voor een baan en daar heb ik ja op gezegd.’

Waarom stapte je over?

‘Een paar redenen. Allereerst omdat ik al vijftien jaar bij hetzelfde bedrijf werkte en een verandering me goed leek voor mijzelf en mijn cv. Ten tweede omdat ik de kans kreeg de andere kant van de tafel te leren kennen. Bij Arcadis werd ik gedetacheerd bij de overheid, ik werkte dus aan de opdrachtgeverszijde. Bij Mobilis zou ik aan de opdrachtnemerskant terechtkomen en vanuit een nieuw perspectief leren kijken. En tot slot spraken een aantal arbeidsvoorwaarden van Mobilis mij bijzonder aan.’

Klopte het beeld dat je had van Mobilis?

‘Ja, ik had al zo lang gewerkt met mensen van Mobilis, die daar al heel wat jaren naar tevredenheid in dienst waren. Ik wist dat de culturen vergelijkbaar waren: sociaal, gemoedelijk, zeker niet gehaaid. Bij Mobilis werd ik hartelijk welkom geheten, het voelde als een warm nest.’

Hoe anders is je rol aan de uitvoerderskant?

‘Bij een tender zie je dezelfde zaken gebeuren, maar in plaats van informatie geven over het contract, moet ik nu informatie vragen en interpreteren. In plaats van dat ik inschrijvingsstukken moet beoordelen, moet ik ze nu schrijven. Het voordeel is dat ik vanuit mijn ervaring kan plaatsen waarom een klant bepaalde dingen vraagt. Dat heeft soms met beleidsoverwegingen te maken die je als aannemer mogelijk niet meteen snapt, waardoor je geneigd bent daarover te gaan discussiëren.’

Wat is jouw toegevoegde waarde in het bouwproces?

‘Ik bewaak onze belangen door zo helder mogelijke afspraken te maken, waardoor ons proces zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Onze winst zit niet in bezuinigingen op materiaal of inzet, daar gaat je relatie en je project aan kapot. Ook meerwerk is niet per definitie winstgevend. Onze winst zit in een goed plan, een goede inkoop en een strak uitvoeringsproces met zo min mogelijk wijzigingen, door alles aan de voorkant goed te regelen. Want tijd is vaak onze grootste vijand.’

‘Ik hoop nog lang te kunnen bijdragen aan het streven van Mobilis om de beste te worden, niet per se de grootste, de béste!’
Ivor Kreetz, contractmanager

Hoe ziet je werk er in de praktijk uit?

‘De klant heeft een contract gemaakt en ik bewaak dat we het werk aantoonbaar uitvoeren volgens de regels van het contract. Als er wijzigingen ontstaan, moet ik daar overeenstemming over bereiken en dat vastleggen, inclusief de financiële en tijdsconsequenties. Ook zorg ik dat we maandelijks een prestatieverklaring van de opdrachtgever krijgen die we nodig hebben om te kunnen factureren. Dan heb je nog te maken met prijsindexering, garanties, verzekeringen, enzovoort.’

Wat is er leuk aan je werk?

Dat ik me één tot twee keer per jaar weer in een heel ander project mag verdiepen, met weer heel andere mensen. Ik heb gewerkt aan stations, tunnels, bruggen, wegen, een sluis en ben nu bezig met een parkeergarage in Amsterdam. Je zou kunnen zeggen dat ik elk jaar een nieuwe baan krijg. Zelfs de contractvormen verschillen. Sluis Eefde bouwen we onder een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM), dat had ik nog nooit gedaan. In Amsterdam bouwen we een brug over de Duivendrechtsevaart, dat is een tender die we grotendeels wonnen op de vormgeving van ons ontwerp. En de kennis van de ene klus kun je weer toepassen op de volgende.’

Merk je dat Mobilis onderdeel is van TBI?

‘Zeker, en dat speelde ook mee bij mijn overstap. Er werkten toen 300 mensen bij Mobilis, dat zijn er inmiddels 450, maar dat maakt het bedrijf nog niet heel groot. TBI biedt Mobilis een sterke ruggengraat en een grote kennisorganisatie waar je overal je oor te luisteren kunt leggen. Je hebt heel veel disciplines binnen één holding. Verder heeft TBI een studiefonds voor de kinderen van de medewerkers en is de holding sponsor van de Business Runs van de Marathon van Rotterdam, waar ik in oktober weer aan mee hoop te doen.’

Wil jij ook werken bij een slimme verbinder?

Bekijk onze vacatures!

Stuur verhaal door