Rene Booltink - ontwerpleider

'Door de diversiteit aan projecten doe je steeds weer iets nieuws' 

‘Ik begon als stagiaire bij Mobilis vanuit mijn studie Civiele Techniek aan de HTS Arnhem en trad daarna in dienst als constructeur. Dat was in 2011. Ik werkte vier dagen in de week zodat ik gedurende de eerste drie jaar mijn Master of Structural Engineering kon behalen. Dat was een fijne combinatie, en omdat sommige collega’s deze opleiding ook hadden gevolgd kon ik voor vragen bij hen terecht.’

Waarom bleef je na je stage bij Mobilis?

‘Er was meteen een klik. Het is, denk ik, de combinatie van een relatief klein bedrijf met toch grote, complexe projecten. Dat is volgens mij uniek in Nederland. Daar heb ik me toen niet in vergist. Het is gezellig en we doen het met z’n allen. Heb jij het druk, dan is een ander altijd bereid je te helpen en andersom.’

Wat houdt jouw werk in?

‘De opdrachtgever heeft een contract gemaakt met eisen die ik moet vertalen naar de verschillende fasen van het ontwerp: voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO). Je begint met een schetsvoorstel dat alle eisen zoveel mogelijk beantwoordt en je eindigt met details als een wapenings- of constructietekening. In alle fasen stel ik de vragen: kan het en hoe dan? En als iets niet kan, ga ik het gesprek hierover aan met de uitvoering of de opdrachtgever. Mijn werk gaat dus enerzijds over het product: de constructie, en anderzijds over het proces: de planning, capaciteit en voortgang.’

Heb je al een eigen ontwerp gerealiseerd?

‘Ik ben nu aan het werk op  het station in Geldermalsen. In Geldermalsen wordt een derde spoorlijn aangelegd. Bij meer dan drie spoorbanen mag het andere verkeer niet gelijkvloers kruisen, dus we bouwen op verschillende locaties bruggen, tunnels, nieuwe perrons en een nieuwe stationsentree.
De onderdoorgang van de Noordelijke Randweg is daarbinnen een afgerond project, dat ik mede ontwierp. De weg zelf wordt door een andere aannemer gemaakt. Nu werk ik aan de overige onderdelen van dit project, die ik overnam van een collega die met pensioen ging.’

Wat vind je leuk aan je werk?

‘Het meemaken van een project van a tot z, waarbij je zoveel mogelijk wensen van de opdrachtgever weet te honoreren. Ik heb een fijne dag als ik zie dat iedereen door kan gaan met zijn werk, want dat betekent dat mijn voorbereidingen geslaagd zijn. Verder probeer ik bij te dragen aan de onderlinge verbinding, dat mensen elkaar weten te vinden als ze tegen problemen aanlopen. Als ik dat zie gebeuren, dan geniet ik en ben ik trots op mijn team. En zo is de cultuur hier wel. Men kent elkaar, weet op welke projecten is gewerkt en dus ook bij wie je kunt aankloppen met bepaalde vragen.’

Merk je dat Mobilis onderdeel is van TBI?

‘Jazeker, allereerst omdat ik voorzitter ben van de ondernemingsraad van TBI Infra, waartoe naast Mobilis ook Voorbij Funderingstechniek behoort. Veel regelingen voor het personeel worden opgepakt vanuit TBI of TBI infra. En twee jaar geleden werd ik geselecteerd voor TBI Talent. Dat is een cursus van de TBI acdmy en De Baak waarbij ik een jaar lang zeven tweedaagse trainingen volgde in vakmanschap, leiderschap en ondernemerschap. Je kunt je daar zelf niet voor aanmelden, dat doet je leidinggevende met een motivatiebrief. Dus ik was wel trots dat ik was uitgekozen. Ik heb heel veel over mezelf geleerd, ik zou dat iedereen gunnen.’

Wat zijn jouw wensen en plannen voor de toekomst?

‘Ik ben nog maar net Ontwerpleider, dus voorlopig heb ik in deze rol nog veel te ontdekken. Maar ik zou wel graag een project al vanaf de tenderfase willen oppakken. In Geldermalsen was het project al aangenomen toen ik ernaartoe ging, was al veel bepaald. Verder ben ik nu Ontwerpleider A en kan ik doorgroeien naar C. Daarnaast zou ik ook in een rol van Integraal Ontwerpleider kunnen werken, waarbij niet alleen de civiele techniek onder mij valt, maar ook de raakvlakken met andere disciplines zoals wegenbouw, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.’

Zou je vrienden aanraden bij Mobilis te gaan werken?

‘Absoluut. Ik werk hier al bijna tien jaar met veel plezier. Het lijkt ook geen tien jaar, want elke 6 tot 18 maanden wissel je wel van project. Met andere collega’s in je ontwerpteam en andere opdrachtgevers.  Zo is je werk, maar ook je werkomgeving, altijd weer nieuw!’

Wil jij ook werken bij een slimme verbinder?

Stuur verhaal door