Opening RWZI Weesp

Eerste Full Scale ICEAS in Nederland in bedrijf genomen

Op 14 oktober vond de officiële opening plaats van de rioolwaterzuivering in Weesp. De installatie is sinds februari 2020 in bedrijf en is de eerste in Nederland waar gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde ICEAS systeem.

De opening vond plaats in aanwezigheid van Peter Smit, bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Remco Hoeboer, directeur Mobilis door een symbolische druk op de knop van de ICEAS-zuivering.
Tijdens het aansluitende symposium ICEAS Weesp van Virtual Reality naar ECHT werden vakinhoudelijke kennis en ervaringen gedeeld die geleerd zijn tijdens de bouw en de periode daarna.

Vlnr Remco Hoeboer en Peter Smit

Zuivering in één stap

Weesp is de eerste rwzi in Nederland, waar het innovatieve ICEAS-systeem van watertechnologiebedrijf Xylem op volledige schaal wordt toegepast. Het afvalwater wordt gezuiverd met actief slib. Het bijzondere is dat het gehele zuiveringsproces in één stap, verdeeld over twee tanks, plaatsvindt. Daardoor zijn er geen voorbezink- en nabezinktanks met bijbehorende installaties nodig. Dit levert veel duurzaamheids- en onderhoudsvoordelen op: het systeem is energiezuinig en er zijn minder tanks nodig waardoor er bij de bouw minder grondstoffen nodig zijn. Het systeem blinkt uit in eenvoud en is modulair uit te breiden. Bij het klimaatadaptieve ontwerp en de realisatie is Virtual Reality en BIM toegepast. 

“Door de optimale samenwerking en het gebruik van de kennis en kunde van alle partijen, kunnen wij nu deze gezamenlijke opening vieren met een succesvolle zuivering als resultaat.”
Remco Hoeboer, directeur Mobilis

Toekomstgerichte uitbreiding

De nieuwe rwzi is gebouwd naast de oude waar de gedateerde technologie van oxidatiebedden werd gebruikt. Deze is inmiddels gesloopt. Mobilis was de hoofdaannemer, met TAUW, Xylem, Pannekoek GWW, RWB, Moekotte en Croonwolter&dros als bouwpartners.

De RWZI in Weesp verwerkt  het rioolwater van 50.000 inwonerequivalenten van Weesp, Muiden en Nigtevecht. Bij de bouw is rekening gehouden met eventuele toekomstige uitbreiding waardoor de capaciteit verviervoudigd kan worden.

Impressie van de feestelijke opening

Lees meer over onze wateroplossingen

Stuur artikel door