Oosterweel - Linkeroever, Antwerpen

 

In opdracht van Lantis voert Mobilis binnen de combinatie Rinkoniên het deelproject Oosterweel Linkeroever uit. Dit deelproject is onderdeel van het project Oosterweel waarin de ringweg van Antwerpen wordt voltooid.

Werkzaamheden

Het project bestaat uit het maken van de verbinding met het Oosterweeltracé op de E34 bij Zwijndrecht. Het bestaande knooppunt krijgt een nieuwe verbindingsweg de aansluitpunten op de bestaande infrastructuur wordt verbeterd. De verkeersknopen worden opnieuw ingericht. Ook wordt 9 kilometer fietspad aangelegd voor een snelle verbinding tussen de Scheldetunnel en Linkeroever en Zwijndrecht. Daarnaast valt binnen het deelproject ook het maken van de wegverbinding tussen de E34 en de te bouwen nieuwe Scheldetunnel aan de noordkant van Antwerpen.

Binnen het deelproject Oosterweelverbinding- Linkeroever wordt voor Zwijndrecht en Linkeroever de:

  • Verkeersveiligheid verhoogd
  • Doorstroming op de snelweg verbeterd
  • Sluipverkeer geweerd uit de woonwijken
  • Lokaal verkeer rijdt gemakkelijker van en naar de snelweg
  • Leefbaarheid verbeterd
  • Bereikbaarheid van de stad via openbaar vervoer verbeterd
  • Fietsinfrastructuur verder uitgebouwd

De infrastructuur wordt zo aangelegd dat de Oosterweelverbinding er in de toekomst makkelijk op kan aansluiten. Tussen de verkeersknopen E34 en E17 komt een nieuwe Park en Ride-faciliteit naast de verbindingsweg. Bij de Blancefloerlaan komt een P&R-zone die plaats biedt aan 1500 vervoersmiddelen. Drie nieuwe verbindingswegen gaan deze zone verbinden met de verbindingsweg, E17 en de E34.

De oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht duren tot 2025. Wil je weten waar we aan het werk zijn?

Groen

Door de herinrichting van de verkeersknopen E34 en E17 komt meer ruimte voor groenvoorzieningen vrij. De groengebieden rondom het tracé worden beter op elkaar aangesloten en ook verandert de Charles de Costerlaan van een drukke autoweg in een fiets- en wandelboulevard. De groenverbindingen worden gemaakt door middel van ecoducten, ecotunnels en aan te leggen beken.

Het Sint-Annabos blijft grotendeels behouden. Na de aanleg van de Scheldetunnel wordt de werfzone opnieuw ingericht met groenvoorzieningen. Ook komt er een nieuwe bosverbinding tussen het Sint-Annabos en Blokkersdijk.

Rinkoniên

Het project wordt uitgevoerd door de combinatie Rinkoniên - een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’. Rinkoniên bestaat het Nederlandse bouwbedrijf Mobilis en de Belgische civiele partners Artes DepretArtes RoegiersCit BlatonStadsbader. De gehele verbinding bestaat uit vijf deelprojecten waarvan linkeroever er één van is. De westelijke verbinding ligt tussen de E34 richting Knokke en de R1 Noord. Midden in Antwerpen sluit het nieuwe gedeelte van de rondweg aan op de bestaande weg bij het Sportpaleis. In het tracé is een nieuwe Scheldetunnel opgenomen en een viertal tunnels die de rondweg onder de haven van Antwerpen leidt. De voltooiing van de ringweg zou rond 2026 in de afronding zijn.

Impressie nieuwe situatie Oosterweel

Nieuws & projectupdates

Stuur project door