Onderdoorgang 'De Maten' Assen

Voor opdrachtgever ProRail heeft de Combinatie Mobilis – Hegeman de onderdoorgang De Maten in Assen gerealiseerd. De nieuwe verbinding verbindt het zuiden van Assen met het oostelijke gedeelte van de stad. Na het aanleggen van de onderdoorgang onder het spoor door zijn de Europaweg-Zuid en de Dennenweg met elkaar verbonden. Het project was gegund binnen de TunnelAlliantie in het kader van het Gemeente-project De FlorijnAs.

De spoortunnel De Maten ligt op het terrein van het onlangs gesloopte kantorenblok van Mandemaat 4. Het project kenmerkt zich door het open ontwerp. Brede groene taluds zorgen ervoor dat de onderdoorgang als ruimtelijk wordt ervaren. Voor de verbinding zijn twee rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, een fietspad in beide richtingen en een voetpad voorzien.

Werkzaamheden

Voor het realiseren van de onderdoorgang zijn we eerst gestart met het uitwerken van het ontwerp. Na de zomervakantie 2018 zijn de werkzaamheden buiten begonnen. In week 47 van 2018 is het treinverkeer een weekend stilgelegd en zijn de damwanden en fundatiepalen aangebracht. 
Het spoordek is naast de spoorbaan gebouwd en in een weekend zonder treinverkeer op de plaats gereden. Na het plaatsen van het spoordek zijn de vloeren en wanden onder het dek gemaakt.  Als laatste zijn de toeritten  gerealiseerd en de nieuwe weg geasfalteerd.

FlorijnAs

De aanleg van onderdoorgang de Maten is één van de laatste onderdelen van de FlorijnAs. Doel van dit programma is allereerst om de bereikbaarheid in Assen te verbeteren. Na het herinrichten van de infrastructuur zal begonnen worden met de gebiedsontwikkeling.

Nieuws & actualiteiten

Timelapse aanleg Tunnel de Maten

Stuur project door