Over ons

Met bijna 125 jaar ervaring is daadkracht onze belangrijkste drijfveer. Slimmer verbinden, beter bouwen is ons motto. Wij werken aan zowel grote als kleine projecten. Zonder uitzondering unieke werken met focus en expertise ontworpen en gebouwd. Het resultaat van ons werk is te zien in wegen, tunnels, bruggen, sluizen, kademuren, parkeergarages, waterzuiveringen, fundaties en gebouwen in de industrie en onder- en transformatorstations in de energiemarkt door heel Nederland en België.

Over Mobilis

Mobilis is ervan overtuigd dat beter bouwen begint met slim verbinden. Belangrijk, want alles in de bouw draait om verbinding.

Als onderdeel van TBI heeft Mobilis het vermogen om het juiste team te koppelen aan de juiste technieken. Wij snappen hoe partijen zo samenwerken dat ze telkens tot hun meerwaarde komen. Of het nou om partners of onderaannemers gaat. Of een project nou duurzaam, tegen minimale hinder of met een maatschappelijk doel gerealiseerd wordt. Dankzij goede voorbereiding maken wij onze beloftes waar. Samen staan we voor kwaliteit van bouwen, wat betekent dat je continu bekijkt welke innovaties je kunt toepassen.

Met een team van 475 Mobilianen bouwen we al ruim 100 jaar aan de infrastructuur van Nederland. Dit doen wij vanuit de vestigingen in Apeldoorn, Nederweert en Rotterdam maar vooral vanuit de mooie projecten door heel Nederland.

Voorkeur voor complexe projecten 

Mobilis is een vooraanstaande bouwer in de inframarkt. Op veel projecten is Mobilis hoofdaannemer, maar we zijn ook een veelgevraagd partner in combinaties. Dat laatste vooral door de grote expertise die wij hebben met complexe bouwwerken in gevoelige omgevingen. Mobilis heeft een voorkeur voor integrale projecten die zowel qua ontwerp als uitvoeringstechnisch bijzonder zijn.

Wat metselaar Hendrik Voormolen en timmerman Herman Haverkort ruim een eeuw geleden kleinschalig begonnen, is nu een bedrijf dat civiele werken van elke aard en omvang aan kan. Een bedrijf waar we trots op zijn en waar het prettig werken is!

Mobilis bouwt de toekomst op een kleurrijk verleden

Of de heren Hendrik Voormolen en Herman Haverkort elkaar hebben gekend vermeldt de historie niet. Toch stonden beide markante bouwondernemers aan de basis van wat nu Mobilis is. In 1900 ging Voormolen in Rotterdam uit de startblokken. In 1907 richtte Haverkort zijn bedrijf op in Vroomshoop.

Haverkort koos al snel exclusief voor de beton- en waterbouw. Voormolen bleef de civiele bouw lang combineren met utiliteitsbouw. Beide bedrijven bouwden decennia lang aan een reeks bijzondere, vaak spraakmakende projecten en werden gereputeerde partijen in hun markten. Zo bouwde Haverkort de Wijkertunnel en was het bedrijf actief voor bedrijven als ICI, VAM en NAM. Voormolen tekende onder meer voor de fly over Reeweg in de A15 bij Rotterdam, de Willemsbrug en de Westerscheldetunnel.

Integratie civieltechnische activiteiten

Voormolen maakt sinds midden jaren zeventig deel uit van wat nu het TBI-concern is. Datzelfde TBI lijfde in 1997 Haverkort in. Daartoe behoorde ook de in waterzuiveringen gespecialiseerde bouwer Galjaard in Schijndel. De jaren daarna werd gestaag gewerkt aan de integratie van de civieltechnische activiteiten van het concern. Voormolen, Haverkort en Galjaard bundelden hun krachten in TBI Beton- en Waterbouw. In 2009 veranderde deze naam in Mobilis, de naam die bedacht is door de echtgenote van een van de medewerkers. Van recentere datum is het opgaan in Mobilis van TBI-bedrijven Timmermans Infratechniek in Limburg en het betonreparatie en –onderhoudsbedrijf Servicis in Rotterdam.

Bekijk het kleurrijke verleden in de tijdlijn

2006

TBI B&W verandert naam in Mobilis

TBI Beton- en Waterbouw verandert de naam in Mobilis, de naam die bedacht is door de echtgenote van een van de medewerkers. De naam Mobilis is gepresenteerd tijdens een personeelsfeest in De Fabrique in Maarssen in 2009.

1997

Overname Haverkort door TBI

Als gevolg van de wens om deel uit te maken van een groter geheel om daarmee grotere werken te kunnen realiseren, laat Haverkort zich in 1997 overnemen door TBI B.V. te Rotterdam.

In de jaren 1998 en 1999 wordt samen met de overige binnen TBI aanwezige civiel technische bedrijven Galjaard, Voormolen en De Boer besloten meer met elkaar te gaan samenwerken. Deze samenwerking heeft de oprichting van TBI Beton- en Waterbouw B.V. in 1999 tot gevolg.

1990

Haverkort Bouw B.V. wordt opgericht

Dit bedrijf richt zich op de B&U-sector in het oosten en noorden van het land.
Een gedenkwaardig jaar in de Haverkort geschiedenis is 1991. Met directeur Herman Haverkort als initiatiefnemer worden alle aandelen, die tot dan toe in het bezit van de familie Haverkort waren, ter overname aangeboden aan de medewerkers. Veel medewerkers maken van de gelegenheid gebruik om mede eigenaar te worden van Haverkort.

1988

Overname Galjaard Schijndel

Later, bij de overname door TBI, wordt Galjaard B.V. een gelijkwaardige zuster binnen de Holding.

1907

Timmerman Herman Haverkort vestigt zich in Vroomshoop

In 1919 begeeft hij zich in de weg- en waterbouw. Binnen de familie Haverkort gaat de scepter van hand tot hand. Het laatste familielid dat deel uitmaakt van de directie van Haverkort is Herman Haverkort (1974 – 1997). Van 1997 tot aan zijn vervroegde uittreding in 2002 maakt Herman deel uit van de directie van TBI Bouw.

1900

Oprichting familiebedrijf Voormolen in Rotterdam

Honderden projecten zijn in al die jaren door duizenden medewerkers van Voormolen gerealiseerd.