Gaia boort laatste deel

Werkzaamheden na aankomst tunnelboormachine

In de komende weken boort Gaia het laatste deel van de tunnel, tussen de spoorlijn en de ontvangstschacht (in de Stevenshof in Leiden, ter hoogte van de Gerda Brautigamsingel). Vanaf eind deze maand verwachten wij dat de tunnelboormachine arriveert in de ontvangstschacht. Na de aankomst wordt het voorste deel van de tunnelboormachine gedemonteerd en uit de ontvangstschacht gehesen, en terug vervoerd naar de startschacht nabij de A4. Hoe gaat dat precies in z´n werk?

Boorschild terug over de weg, volgwagens terug door de tunnel

Vlak voor de aankomst zetten wij de bouwkuip van de ontvangstschacht vol met water, om tegendruk te bieden tegen het grondwater buiten de bouwkuip wanneer de tunnelboormachine door de wand heen boort. De tunnelboormachine komt dus onder water aan. Wanneer het boorschild volledig in de bouwkuip staat, alle betonnen tunnelringen zijn gebouwd en de tunnel waterdicht is kan het water uit de bouwkuip worden weggepompt.

De tunnelboormachine is met een lengte van ruim 100 meter te vergelijken met een rijdende fabriek. De machine bestaat uit een boorschild met voorop het graafwiel dat de grond wegschraapt. Binnenin het boorschild zitten onder meer de motoren en de erector (een robotarm die de betonnen tunnelsegmenten plaatst). Achter het boorschild zitten 4 volgwagens met al het benodigde materieel voor het bouwen van de tunnel. Alleen het boorschild komt aan in de ontvangstschacht. De volgwagens worden achteruit door de tunnel terug gereden naar de startschacht.

Werkzaamheden demontage & transport boorschild

Om het graafwiel en het boorschild uit de bouwkuip te hijsen en over de weg te kunnen vervoeren, worden deze onderdelen gedemonteerd. Hiervoor worden las- en slijpwerkzaamheden uitgevoerd, waarvan we het grootste deel in de bouwkuip zelf uitvoeren. Een klein deel gebeurt bovengronds/op maaiveld. Vervolgens worden de verschillende onderdelen uit de bouwkuip gehesen en getransporteerd over de bouwweg naar de A44. Na aankomst van de boor zijn we ongeveer een maand aan het werk.

Wat merkt de omgeving van de demontage- en transportwerkzaamheden?

Net als bij het boorproces zelf, wordt er voor de demontage 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgewerkt. Met name de slijpwerkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de omgeving. Ook zullen er machines zoals hijskranen aan het werk zijn en wordt de bouwplaats verlicht. We proberen de meest overlastgevende werkzaamheden (zoals het slijpen) waar mogelijk overdag uit te voeren. Verder plaatsen we een afscheiding waarachter gewerkt wordt in de vorm van een containerwand, die bestaat uit 2 lagen op elkaar gestapelde containers. Op deze manier proberen we de overlast van licht en geluid zoveel mogelijk te beperken. De verschillende onderdelen van het boorschild worden over de weg terug vervoerd naar de startschacht bij de A4. Omdat deze ´bijzondere transporten´ vanwege hun afmeting niet overdag mogen rijden, betekent dit dat we ook ´s avonds en ´s nachts de transporten uitvoeren vanaf de bouwweg.

Doorkijk werkzaamheden boorproces

Nadat de onderdelen terug zijn vervoerd naar de startschacht aan de A4 zijde, wordt het boorschild gemonteerd en gekoppeld aan de volgwagens. We verwachten dat het boren van de tweede tunnelbuis in april kan starten en circa een half jaar in beslag neemt.

Over de RijnlandRoute en Comol5

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&drosVINCI Construction Grands Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Stuur artikel door