De kracht van integrale samenwerking in de waterbranche

Integrale projecten vereisen een geoliede samenwerking. Door dezelfde taal te spreken, processen op dezelfde manier door te voeren, op dezelfde manier tot dezelfde besluiten te komen én op dezelfde manier te denken en te werken, kun je échte toegevoegde waarde bieden in een project. En alleen dan kom je met oplossingen voor problemen waar de klant wellicht zelf nog niet eens aan had gedacht of andersom. Dat ziet men nu ook in de waterbranche!

Mobilis is een slimme verbinder. Een vernieuwende denker die voor kwaliteit staat. Tijdens de projecten die we ontwerpen, voorbereiden, realiseren en onderhouden.​ ​Qua oplossingen die we ontwikkelen. En als het gaat om de partners met wie we samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat beter bouwen begint met slim verbinden. Slim verbinden met én voor onze opdrachtgevers. Door de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water en de daarmee gepaard gaande aanpassingen en/of nieuwbouw van assets, zien we dat steeds meer bedrijven in de waterschap sector het roer omgooien. Ze gaan werken met langdurige raamcontracten, waar integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie belangrijke onderdelen zijn.

Uniek in de waterschapswereld

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) bijvoorbeeld, is met bouwcombinatie Mobilis – Croonwolter&dros een vier- /zesjarig samenwerkingsverband aangegaan om een arsenaal aan projecten op te pakken en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Mobilis is altijd al actief geweest in de bouw van (toen nog conventionele) rioolwaterzuiveringen. De tendens is dat deze na een dertigtal jaar beginnen te verouderen en aangepast moeten worden. Inmiddels zijn technologieën geëvolueerd en ook de energietransitie heeft zijn weg gevonden binnen dit deel van de markt. Omdat bij ons alle disciplines aanwezig zijn, kunnen wij door middel van integrale samenwerking volledige ontzorging bieden bij dit soort projecten. 

RWZI Weert: bijzondere samenwerking binnen één hecht Bouwteam

Bij de RWZI in Weert werkten Mobilis en Croonwolter&dros tezamen met partners TauwRWB en WBL als één hecht Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het project. Door vroegtijdig bij het project kennis en kunde in te brengen, wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd. Ook tijdens het ontwerp draagt het Bouwteam gezamenlijk de verantwoording. Je denkt na over de maakbaarheid, anticipeert op uitdagingen, biedt oplossingen en verkleint zo de faalkosten. Door efficiënter te werken, verkort je ook nog eens de doorlooptijd. Eind oktober 2019 is RWZI Weert in een recordtijd van 11 maanden opgeleverd. Normaal neemt de bouw van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie 2 jaar in beslag.

Innovatief, modulair en duurzaam: Verdygo

Samenwerking en kennis delen leidt vaak tot innovatie. Zo ontwikkelde Waterschapsbedrijf Limburg een nieuwe ontwerp- en bouwtechniek voor een modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie: Verdygo. Deze is onder andere ook toegepast bij de RWZI in Weert. En nu ook bij de RWZI Panheel en RWZI Stein. De uitgangspunten zijn rioolwater zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke kosten en tegelijkertijd flexibel in kunnen spelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. Door de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën, zijn de kosten verlaagd en is de bouwtijd verkort. Bijzonder is bovendien dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen, er ook op het onderhoud een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd.