Duurzaamheid staat bij Mobilis in de schijnwerpers

Met het idee de collega’s bij Mobilis over duurzaamheid te informeren, mee te nemen in wat we al doen en te inspireren voor wat we nog gaan doen, ontstond intern de Klimaatconferentie. Afgelopen najaar ging de Mobilis Klimaatconferentie officieel van start. Doel van deze interne conferentie is collega’s te verbinden, de vakbekwaamheid te verhogen en vooruitgang te boeken op duurzaamheid. 

Klimaatambassadeurs

Een onverwacht groot aantal collega’s meldde zich aan als klimaatambassadeur voor deze conferentie die in oktober vorig jaar van start ging. De eerste inspiratiesessie stond voornamelijk in het teken van kennismaken, verbinden en inspireren. In december volgde een verdiepende werksessie waarin de collega-klimaatambassadeurs een viertal thema’s vaststelden: klimaatadaptief bouwen, beton CO2e-reductie, greenlist materiaal en in- en externe profilering. Bij de themakeuze bekeken we waarmee we een grote impact kunnen behalen zoals CO2e-reductie in beton of staal. Maar ook naar thema’s met een snelle impact als greenlist materiaal, klimaatadaptief bouwen, marktplaats en in- en externe profilering.

Verbinden en concretiseren

Tijdens de week van de circulaire economie afgelopen maart organiseerden we een derde Klimaatconferentie. Dit keer met het thema ‘Verbinden en concretiseren’. Tijdens deze conferentie  presenteerden de klimaatambassadeurs concrete voorstellen om de verduurzaming van Mobilis te versnellen. 

‘Als TBI-onderneming staat Mobilis pal achter de TBI-slogan Dan doe je wat, vertelt Eline Pohlmann, senior manager bij Mobilis. ‘Die slogan gaat over het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. De verduurzaming is waarschijnlijk de belangrijkste en grootste uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Opdrachtgevers en prospects vragen ons naar manieren om verduurzaming vorm te geven, net als onze eigen medewerkers en sollicitanten. Dus de wil en interesse zijn breed aanwezig, maar hoe zorg je nu voor concrete stappen? Bij Mobilis doen we dit met onze Klimaatconferentie. Door zoveel mogelijk medewerkers in staat te stellen ideeën aan te dragen en uit te voeren, mobiliseren we draagkracht, creativiteit en menskracht voor dit belangrijk doel. In de derde editie van onze Klimaatconferentie, deden onze medewerkers concrete verduurzamingsvoorstellen op vier terreinen. De vier terreinen zijn: CO2-reductie bij de productie van beton, klimaat adaptief bouwen, werken met een Greenlist voor duurzame materialen en het uitdragen van onze verduurzamingsambities om hier intern en extern meer bewustzijn en bijval voor te krijgen.’

Duurzame ambities

De klimaatambassadeurs van de klimaatconferentie werken in groepen aan deze vier thema’s. Thema’s die passen in onze duurzame ambities voor 2030: duurzame materiaalkeuze, circulair ontwerpen, circulaire bedrijfsvoering, duurzame energieoplossingen, emissieloos bouwen en klimaatadaptatie. In diverse interactieve sessies zijn de verschillende duurzaamheidsthema’s diepgaand geanalyseerd, van het begin tot het einde van de looptijd van onze projecten. Zo kunnen we duidelijke doelen stellen en begrijpen hoe iedereen binnen Mobilis een bijdrage kan leveren om deze doelen te behalen.

‘Die slogan gaat over het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. De verduurzaming is waarschijnlijk de belangrijkste en grootste uitdaging waarvoor we als samenleving staan.'
Eline Pohlmann, senior manager

‘Beginnen en niet bang zijn om fouten te maken’

Ivo Baert is statutair directeur TBI Infra – bestaande uit Mobilis, Voorbij Funderingstechniek, betonpalenfabriek Voton en circulair sloopbedrijf Struijk. ‘Mijn persoonlijke motivatie voor duurzaam werken kreeg een flinke impuls door de klimaatexpeditie naar een Zwitserse gletsjer die vanuit TBI werd georganiseerd. Dat klinkt misschien decadent, maar het heeft mij veel gebracht! Ik zag met eigen ogen hoe de klimaatverandering de gletsjer doet smelten en kreeg lezingen van experts die mijn, ook onbewuste, vooroordelen letterlijk als sneeuw voor de zon deden smelten. Deze ervaring, ook door dit samen met collega’s mee te maken en er samen over te praten, heeft mij van de urgentie van deze uitdaging overtuigd. De tijd van uitstel en excuses is voorbij: we moeten de klimaatverandering aanpakken met alle middelen die we kunnen bedenken. Ook als die stappen klein zijn of alleen tijdelijk geschikt als tussenfase naar betere oplossingen. Op deze derde Klimaatconferentie kwamen collega’s met concrete voorstellen waar we nú mee kunnen starten. Ik ben daar heel blij mee, want op het gebied van duurzaamheid kun je je blindstaren op de omvang van de materie en op de fouten die je kunt maken, maar je moet gewoon ergens beginnen. En dat doen we nu.’ 

‘Onszelf dwingen om duurzamer te werken’

Corstian van Hartingsveldt is directeur van Struijk Sloop- en Grondwerken Nederland. Hij was op de Mobilis Klimaatconferentie om te vertellen wat zijn bedrijf de projecten van Mobilis kan bieden op het gebied van circulariteit. ‘Struijk behoort sinds 2021 tot TBI, en niet iedereen binnen de groep weet wat wij doen. Dus in het kader van ‘Verbinden en concretiseren’ liet ik een aantal businesscases zien die aantonen wat de meerwaarde is van circulair werken. Een voorbeeld is de aanbesteding voor de Vivian Maier-brug in Amsterdam. Daarbij kon je als inschrijver punten verdienen als je gebruikte liggers inzette. Toen heb ik beloofd dat ik voor gebruikte liggers zou zorgen. Die heb ik nog niet, maar samen besloten we het risico te nemen dat ik die liggers bijtijds vind. Zo dwingen we onszelf om duurzamer te werken. Daarnaast schrijven we nu met de vier bedrijven van TBI Infra en met input van de bouwbedrijven binnen TBI een strategisch meerjarenplan. Waar zien we kansen en waarin gaan we investeren? Bijvoorbeeld in een eigen hub waar we gebruikte materialen opslaan. Door hierin samen te werken, worden duurzame oplossingen sneller rendabel.’ 

‘De verbinding tussen vraag en aanbod voor gebruikte materialen’

De derde klimaatconferentie vond plaats bij Stichting Insert in Veenendaal. Peter Kreukniet is programmamanager Circulair bij dit circulaire platform dat bedrijven in de bouw-, groen- en civiele sector ondersteunt in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Peter: ‘Wij hostten de Mobilis Klimaatconferentie van harte. In de eerste plaats omdat Struijk kernpartner is in onze stichting en gebruikmaakt van onze Marktplaats voor gebruikte materialen uit de bouw en buitenruimte. Maar ook omdat dit ons de kans bood te vertellen hoe wij bedrijven helpen bij het ontwikkelen van circulaire processen. Zo zouden wij exclusief voor TBI-ondernemingen een interne marktplaats voor gebruikte materialen kunnen opzetten, waar je alle herbruikbare materialen binnen de organisatie kunt vinden op verschillende sectorcodes. Zichtbaarheid en weten waar deze materialen zich bevinden, dragen bij tot hergebruik in andere projecten binnen Mobilis. Als het gaat om circulariteit, zorgen wij voor de verbinding tussen vraag en aanbod.’

Via deze vier terreinen wil Mobilis verduurzamen

CO2-reductie beton

In 2025 wil Mobilis dat de helft van al het in het werk gestorte beton (sterkteklassen C35/45) duurzaam is ten opzichte van referentiejaar 2018. Voor wat ‘duurzaam beton’ inhoudt, hanteren we de definitie van het Betonakkoord. Hoe we dit doel kunnen behalen, onderzoeken we nu.

Klimaatadaptatie

Mobilis wil adaptief bouwen. In elke projectfase moeten we hiertoe maatregelen opnemen tegen toenemende hitte, wateroverlast, droogte, bodemdaling en het beperken van de gevolgen hiervan voor de biodiversiteit in Nederland. 

 

Greenlist duurzame materialen

Vòòr komende zomer heeft Mobilis een concept-Greenlist gespecificeerd voor de vijf impactvolle materialen beton, staal, hout, kunststoffen en glas. Deze Greenlist dient als hulp om duurzame materiaalkeuzes te maken die op een pilotproject worden toegepast om zo de milieukostenindicator (MKI) aantoonbaar te verlagen. Eind 2024 is er een beproefde Greenlist.

In- en externe profilering

In de eerste helft van 2024 informeert Mobilis alle collega’s over de duurzame uitvragen van opdrachtgevers, de duurzame initiatieven in de markt en de duurzaamheidsproducten van Mobilis. Hiermee willen we meer collega’s meenemen in de verduurzamingsambities. In de tweede helft van 2024 richten we ons op externe communicatie. 

Alles wat je aandacht geeft, groeit …

De Klimaatconferentie gaat verder. Nu komt het erop aan dat we dit gaan vertalen in concrete acties en maatregelen, zodat we op iedere tender en project concreet kunnen maken waar wij voor staan, en waar wij voor gaan. Wij willen keuzes maken als bedrijf, en dit omzetten in plannen en aanbiedingen, zodat we onderscheidend en herkenbaar zijn voor klanten en de markt.

Slimmer verbinden, duurzaam bouwen

Stuur artikel door