TBI presenteert jaarverslag 2023

TBI boekt in 2023 sterke financiële resultaten en sluit het jaar af met een uitstekende orderportefeuille. 

Met een stichting als enige aandeelhouder zet TBI zich in voor de continuïteit van haar ondernemingen en het welzijn van de samenleving. We nemen onze verantwoordelijkheid en investeren in de verduurzaming van onze wereld, in het toekomstperspectief van de nieuwe  generatie en in het behoud van ons cultureel erfgoed. TBI besteedde in 2023 bijna € 6 miljoen aan maatschappelijke uitgaven.

“Met tevredenheid kijk ik terug op verslagjaar 2023. Een jaar dat we dankzij de inzet van onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers met goede resultaten afsluiten. De orderportefeuille is historisch hoog, de omzet groeide naar € 2,6 miljard, met € 115 miljoen operationeel resultaat (EBITDA). Daar mogen we met elkaar zeer trots op zijn. Want hoewel we Covid-19 achter ons gelaten hebben, had de aanhoudende stapeling van externe invloeden een flinke impact.”
Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur

​Onze resultaten

  • Stijging maatschappelijke uitgaven door TBI Fondsen naar bijna € 6 miljoen
  • Bedrijfsopbrengsten stijgen met 10,2% tot € 2.578 miljoen 
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) stijgt met 175% tot € 115,3 miljoen 
  • Operationele marge stijgt tot 4,5% (2022: 1,8%) 
  • Orderportefeuille ultimo 2023 stijgt met 11,3% tot € 4,2 miljard (2022: € 3,7 miljard)
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,4 (2022: 2,9) 
"De Klimaatexpeditie heeft een impuls gegeven aan de intrinsieke motivatie van onze mensen om zich in te zetten voor de verduurzaming van de TBI-ondernemingen. De onderlinge verbondenheid en soms kameraadschap die de reisgenoten voelen stimuleert daarnaast de noodzakelijke samenwerking binnen ons concern."
Bart van Breukelen, voorzitter Raad van Bestuur

Downloads

TBI Jaarverslag 2023 PDF
Persbericht Jaarverslag 2023 PDF
Annual Report 2023 PDF
GRI's 2023 (Nederlands) PDF
GRI's 2023 (Englisch) PDF
Lidmaatschappen 2023 PDF

Stuur artikel door