Ondergrondse Marnixgarage in Amsterdam gedeeltelijk in gebruik

Na drie jaar bouwen gaat de Singelgrachtgarage-Marnix op dinsdag 27 februari gedeeltelijk open voor gebruik. Vanaf deze datum is het mogelijk om op de onderste verdieping (-2) te parkeren. Ongeveer 400 auto's kunnen dan gebruik maken van de tweede parkeergarage onder een gracht in Amsterdam.

De tweelaagse garage, die tussen het 2e Marnixplantsoen en het Marnixbad (in Centrum) en tussen de 2e Hugo de Grootstraat en het Frederik Hendrikplantsoen (in West) ligt, biedt plaats aan zo'n achthonderd auto's. Circa 80% van deze parkeergarage is bedoeld voor vergunninghouders. 10% van de plekken is voorzien van elektrische laadpalen. De komst van de parkeergarage past in de ambitie van gemeente Amsterdam de binnenstad zoveel mogelijk autovrij te maken. 

Amsterdam heeft nu een tweede parkeergarage onder een gracht. Singelgrachtgarage-Marnix was de werktitel en de naam van het project. Vanaf nu gebruiken we de definitieve naam ‘Marnix’ voor de parkeergarage. In en rond de garage werken we de komende weken aan de laatste restpunten. Daarom blijft de -1 verdieping nog even afgesloten. 

Duurzame oplossingen

Gemeente Amsterdam selecteerde Mobilis voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de parkeergarage. Bij de beoordeling van de aanbesteding wogen de CO2-prestatieladder, MKI en een plan voor de benodigde vervoersbewegingen zwaar mee. We bedachten diverse duurzame oplossingen en bleven zoeken naar ruimte voor verdere verduurzaming. De bouw van de garage startte eind 2020. Mobilis verzorgt de komende vijftien jaar het onderhoud van de garage.

Groene leefomgeving

De Marnixgarage draagt bij aan de ambitie van de gemeente Amsterdam voor een autoluwe binnenstad. Op straat verdwijnen 800 parkeerplaatsen waardoor er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en groen op straat. De wandelboulevard die lang geleden aan de Nassaukade lag, wordt in ere hersteld. Nog voordat een schop in de grond stond, is een plan gemaakt voor de bomen in het gebied. Boven de grond een groene en aantrekkelijke leefomgeving en onder de grond mooie en veilige parkeerplekken voor vergunninghouders en bezoekers.

 

Emissiearme bouwplaats

In het ontwerp en de realisatie van de Marnixgarage was duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Voor de aanleg van de parkeergarage is 100.000 m3 grond afgegraven. Daarvan is twee derde met elektrische boten afgevoerd en de rest met boten op HVO-brandstof. Zo bespaarden we 99% op CO2. Bovendien is de grond naar de Markerwadden vervoerd en daar hergebruikt. De groene stroom van wind of zon kwam uit eigen land. Door beton op de bouwlocatie te storten bespaarden we ongeveer 225 ton CO2-uitstoot. Voor dit project zetten we een elektrische bovenloopkraan gecombineerd met een betonpomp in om zware lasten te tillen en beton te storten. Hiermee realiseerden we een besparing van meer dan 300 ton CO2.

Buitensingel

Voor gemeente Amsterdam en Mobilis was het belangrijk om de omgeving proactief bij het proces te betrekken en transparant te zijn over de plannen en de uitvoering van dit omvangrijke binnenstedelijke project. Speciaal hiervoor is een aparte website gelanceerd met alle informatie over het project. Ook publiceerden we vanuit het project tien edities van Buitensingel, een magazine voor en door omwonenden en ondernemers in de buurt. De bouwactiviteiten waren via een live webcam te volgen en buurtbewoners konden deelnemen aan rondleidingen in de bouwkuip.

Uitdaging in hartje Amsterdam

Een bijzondere uitdaging tijdens de bouw waren de bomen aan weerszijden van de gracht. Om de bomen te sparen, is de garage smaller en langer uitgevoerd en is alleen noodzakelijk snoeiwerk aan de bomen verricht. Om de overlast qua geluid, verkeer en trillingen zoveel mogelijk te beperken, kozen we voor bouwmethoden die zo min mogelijk hinder veroorzaakten.

 

Stuur artikel door