Verbetering noordelijke deel A27 tussen Houten en knooppunt Everdingen

Rijkswaterstaat gunde het design & build project voor de verbetering van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten en knooppunt Everdingen aan de bouwcombinatie De Groene Waarden. De Groene Waarden bestaat uit BESIX, Mobilis, Van Gelder en Mourik. Het project dat een doorlooptijd heeft tot in 2031 beslaat een lengte van 7 km.

Verbetering en vernieuwing

Rijkswaterstaat heeft met de verbetering van de A27 als doel de doorstroming van het verkeer te verbeteren en zo files en sluipverkeer in de regio te voorkomen. Het project betreft de verbetering van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten en knooppunt Everdingen. Knooppunt Everdingen krijgt in zuidelijke richting vier rijstroken. In de noordelijke richting (van knooppunt Everdingen naar Houten) blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Op de plaats van de huidige Hagesteinsebrug komt een nieuwe brug met een fietsverbinding. De bestaande Houtensebrug wordt verbreed.

De ligging van het project vraagt veel aandacht voor de omgeving. Een omgeving met drie aangrenzende gemeenten, een provincie, twee waterschappen, veel bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het verkeer op de weg en het water moet blijven doorstromen en de weg moet passen in het landschap met de Hollandsche Waterlinie. De Groene Waarden wil als goede gastheer samen met Rijkswaterstaat de hoeder zijn van het landschap en de A27. Stakeholders uit de directe omgeving waren al vroeg betrokken bij het project. Onder andere om mee te denken over de groeninrichting en het woon-werkverkeer.

Tweefasenaanpak

De combinatie werkt bij het project A27 Noord volgens de tweefasenaanpak. De tweefasenaanpak geeft een betere risicobeheersing en eerlijkere verdeling waarin de markt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat het ontwerp uitwerkt. De prijs voor de meest risicovolle delen stellen we met deze aanpak pas vast als de risico’s en de onzekerheden verder duidelijk zijn en het ontwerp definitief is. Met deze aanpak dragen we bij aan een stabiele infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Samen werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in het uitgebreide infraproject. Zo zit in de aanbieding een plan van aanpak voor de duurzame voetgangersbrug De Kroon. De bouwcombinatie hergebruikt een aantal stalen liggers van de huidige Hagesteinsebrug voor de hoofdoverspanning van de nieuwe voetgangersbrug De Kroon. Het staal van de Hagesteinsebrug komt terug in de overkapping van de voetgangersbrug. 

Visual Voetgangersbrug De Kroon

De Groene Waarden

In opdracht van Rijkswaterstaat is De Groene Waarden – een combinatie van BESIX, Mobilis, Van Gelder en Mourik – verantwoordelijk voor de uitbreiding van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten-Everdingen om de doorstroming te verbeteren.

Nieuws & Projectupdates

Vergelijkbare projecten

Stuur project door