Realisatie spooronderdoorgang Diemen in tweeënhalve minuut!

Infra B.V. in opdracht van ProRail en gemeente Diemen de nieuwe spooronderdoorgang Ouddiemerlaan in Diemen. Afgelopen juni was de officiële opening van de onderdoorgang. Inmiddels zijn vrijwel alle bouwactiviteiten afgerond en leveren we het project begin september op.

Timelapse

Tijdens de bouwactiviteiten zijn cameraopnamen gemaakt. De timelapsemontage geeft een mooi beeld hoe de spooronderdoorgang tot stand kwam.

Realisatie in tweeënhalve minuut

Communicatie en veiligheid

Door een goede en duidelijke communicatie met de (onder)aannemers, leveranciers, ProRail en gemeente Diemen is er fijn samengewerkt aan deze technisch geweldige klus. Tijdens de uitvoering van het project was het voor de gebruikers van het spoor continu mogelijk op een eenvoudige, veilige en met beperkte hoeveelheid extra meters de perrons te bereiken. Veiligheid staat hoog in het vaandel en we zijn dan ook trots dat het project met minimale veiligheidsincidenten is verlopen. We klaarden de klus binnen de planning en met een hoog kwaliteitsniveau.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

De onderdoorgang in Diemen is onderdeel van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het LVO bevordert de doorstroom op overwegen en maakt ze nog veiliger.

De combinatie Mobilis-Hegeman realiseert in opdracht van ProRail de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan te Diemen. Het werk omvat het aanleggen van een tijdelijke wegomlegging incl. tijdelijke spoorwegovergang, het realiseren van de onderdoorgang incl. trappen en liftbehuizing, het bouwen van twee fiets- en voetgangersbruggen, tijdelijke en definitieve inrichting perron en het inrichten van het stationsgebied.

Stuur artikel door