Betontechniek

Onze bijdrage:
altijd bereikbaar en intensief contact staat voorop

Bruggen, tunnels, kades en snelwegen, we realiseren ze graag van ontwerp tot oplevering. Maar dit betekent niet dat het stopt na oplevering van een project. Om deze assets jarenlang doelmatig te kunnen gebruiken is onderhoud nodig.  Wij bieden daarvoor de juiste oplossingen. Wij voeren alle gangbare vormen van betonreparatie en betononderhoud uit. We werken op en aan plants in de (proces)industrie, zuiveringen, gemalen, tunnels, bruggen, viaducten, sluizen en spooromgevingen. Klein en groot, van relatief eenvoudig tot zeer complex, voor bedrijfsleven en overheden. We werken als hoofdaannemer, onderaannemer of in combinaties. Betonreparaties voeren wij uit onder BRL 3201. Hiermee verzekeren wij de opdrachtgever van hoogstaand kwaliteitswerk, vastgelegd in werkplannen, staten en keuringsrapporten.

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie

Emiel Mom
Afdeling Betonreparatie

Ook is veel expertise beschikbaar op het gebied van waterzuivering, gemalen en de energiemarkt. Verder doen wij vernieuwbouw en betononderhouds- en reparatiewerk aan kunstwerken en andere objecten in opdracht van provincies en gemeenten en organisaties als Rijkswaterstaat en ProRail.

Projecten