Energie

Onze bijdrage:
een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk

In de markt worden grootse ambities neergelegd, door opdrachtgevers en marktpartijen maar vooral ook door onszelf. Nederland wil de emissies met bijna de helft terugdringen in 2030 en in 2050 klimaatneutraal zijn.

De vraag naar en het aanbod van duurzame energie neemt hierdoor toe. Er ontstaan hierdoor knelpunten in het landelijke en regionale elektriciteitsnetwerk.

Neem contact op voor persoonlijk advies of meer informatie!

Jacco Groen
Divisiedirecteur

Bij de bouw van hoogspanningsstations of productielocaties voor duurzame energie is het noodzakelijk dat civieltechnische en installatietechnische werkzaamheden optimaal op elkaar zijn afgestemd. In samenwerking met TBI-onderneming Croonwolter&dros is Mobilis in staat om deze geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Functionaliteit, efficiency, investering en onderhoud van gebouwen en installaties krijgen volledige aandacht. We leveren graag onze bijdrage om de noodzakelijke energietransitie te realiseren.