Meerlanden viert feestelijke start bouw nieuwe duurzame grondstoffenhal

Op 24 maart jl. hebben wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer samen met Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, en Jan de Waard, divisie-manager Mobilis, het startsein gegeven voor de bouw van een toekomstbestendige grondstoffenhal op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout.

Wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer: “Werken aan een afvalvrije samenleving, werken aan onze toekomst. Dat vraagt om hergebruik en recycling van grondstoffen. De nieuwe grondstoffenhal van Meerlanden is een mooie stap in de richting. Hoe meer bewoners grondstoffen op de juiste manier aanleveren, des te beter. We kunnen nu aan de bak.”

Kwaliteit van de leefomgeving

Vanuit deze hal worden grondstofstromen als glas, hout, PMD en restafval overgeladen en afgevoerd naar verwerkingsinstallaties. Deze werkzaamheden vinden nu ook al plaats, alleen uitpandig. Het verplaatsen van deze activiteiten naar de nieuwe hal betekent voor de omwonenden een verdere reductie van geur, stof en geluid. De hal wordt voorzien van een luchtbehandelingskast met koolstoffilter, dit filter zorgt ervoor dat eventuele geuren verwijderd worden. In de beter gecontroleerde omgeving van de grondstoffenhal kan ook de kwaliteit van de grondstoffen beter geborgd worden om duurzaam te verwerken. Hiermee zet Meerlanden een verdere stap in de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout en zet zij verdere stappen op weg naar een circulaire regio!

'Een mooi project waarbij vooral de duurzame insteek, zoals hergebruik materialen ons aanspreekt en past binnen de duurzaamheidsambitie van Mobilis.'
Jan de Waard, divisie-manager Mobilis

Toekomstvisie

De mooie nieuw te bouwen hal past bij de duurzaamheidsvisie van Meerlanden en is berekend op de toekomst, waarin de ontwikkelingen in de afvalhoeveelheden van de verschillende grondstofstromen en de toename van het aantal woningen is meegenomen. Met de komst van de grondstoffenhal kan Meerlanden de komende decennia op een verantwoorde manier de afvalinzameling en verwerking in de regio blijven uitvoeren.

Jan de Waard, divisie-manager Industrie en Bouw Mobilis: “Wij gaan vol vertrouwen aan de slag met de realisatie van de nieuwe grondstoffenhal in Rijsenhout. Een mooi project waarbij vooral de duurzame insteek, zoals hergebruik materialen ons aanspreekt en past binnen de duurzaamheidsambitie van Mobilis. Op deze manier zie je dat je vanuit een nauwe samenwerking met de klant slimmer verbindt en duurzaam bouwt”.

Uitstraling

De locatie van de grondstoffenhal is bewust gekozen. Zo zorgt deze hal op de gekozen plaats voor een – qua geluid – afschermende werking richting omliggende woningen. De gevels worden voorzien van accoyahout en een groene wand. De toepassing van Accoyahout zorgt ervoor dat CO2 opgeslagen wordt en heeft een duurzame uitstraling. De toepassing van dakramen en zonnepanelen zorgt voor duurzame energievoorziening.

Artist impressies

Stuur artikel door