Ondervloer gestort voor onderdoorgang De Hoven

Op 25 januari heeft de betonstort voor de ondervloer plaatsgevonden voor de bouw van de onderdoorgang De Hoven. Begin december 2017 werd de tunnelmoot onder zware winterse omstandigheden geplaatst. Doordat de moot op zijn huidige plek werd gereden moest dat zonder vloer. Met het maken van de ondervloer is de tunnelmoot compleet en begint het maken van de toeritten.

Ook voor de toeritten zijn inmiddels een aantal vloeren in uitvoering gestort. De totale onderdoorgang wordt zo’n 190 meter lang en de bouw ervan zal in maart afgerond zijn volgens planning. In totaal worden nog 8 moten aangebracht in de komende weken. Na het maken van de toeritten zal de afbouw beginnen. Dan wordt de verlichting geïnstalleerd, groene bermen worden aangebracht samen met de barriers en het asfalt. De planning is om rond de zomervakantie gereed te zijn.

N345

Namens opdrachtgever Provincie Gelderland bouwen Mobilis en Hegeman in de combinatie Onderspoor de onderdoorgang. Deze wordt onderdeel van de nieuwe N345 die een rondweg zal vormen rondom De Hoven. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en Deventer. In de huidige situatie doorsnijdt de N345 de woonwijk De Hoven, wat één van de grotere knelpunten op de provinciale wegen van Gelderland is. Om dit knelpunt op te heffen wil de Provincie Gelderland een rondweg aanleggen ten zuidwesten van De Hoven bij Zutphen. Om deze kruising mogelijk te maken, wordt spooronderdoorgang De Hoven (ODH) gerealiseerd.

Stuur artikel door