Het TBI I-fonds

TBI biedt medewerkers een innovatiefonds (i-fonds). Het i-fonds is bedoeld voor ‘groeibriljanten' en heeft als doel om nieuwe groei van TBI-ondernemingen mogelijk te maken. Het i-fonds biedt cofinanciering voor innovaties waarin TBI-ondernemingen zelf ook investeren.

Het doel van het TBI i-fonds is om ‘nieuwe groei’ van TBI-ondernemingen mogelijk te maken. Nieuwe groei door slimme veranderingen van bestaande activiteiten of nieuwe groei door de start van nieuwe proposities. Groot of klein, de basisfinanciering dient zelf gedragen te worden.

Hoe werkt het TBI i-fonds?