RWZI Panheel en RWZI Stein

In Panheel en Stein realiseert Mobilis  2 nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties. In Panheel werkt Mobilis samen met Croonwolter&dros (CMC Waterprojecten Limburg V.O.F.) in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). In Stein bouwt Mobilis samen met Engie aan de nieuwe zuivering.

Beide projecten omvatten het in  bouwteamverband ontwerpen en realiseren van een modulaire duurzame rioolwaterzuivering conform het Verdygo-principe die het afvalwater van het aansluitgebied zuivert op een niveau conform de effluenteisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). De doorlooptijd voor de ingebruikname van de RWZI's is zeer kort. De opgedane ervaringen uit het project RWZI Weert zijn maximaal meegenomen en kennis is gedeeld waardoor de kwetsbaarheid is verkleind en de kans geoptimaliseerd om de projecten tijdig te realiseren. 

Rioolwaterzuivering Panheel

SLIMME ZUIVERING PANHEEL BRUIST EN BORRELT WATER SCHOON

In juli 2021 is het managementteam van het project rioolwaterzuivering Panheel geinterviewd.

Jochem Seghers, projectleider Mobilis: 'Zuiveren klinkt zo relatief simpel, maar daar schuilt een wereld achter van modulair bouwen, slimme technieken en samenwerking. Alleen die geur went nooit.'

Ingebruikname RWZI's

In juni 2021 zijn de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen.  In eerste instantie wordt het binnenkomende rioolwater (influent) met behulp van bacteriën biologisch gezuiverd door zowel de nieuwe als de oude installaties. Nadat de bacteriën in de nieuwe installaties voldoende zijn aangegroeid om het water op eigen kracht te zuiveren, worden de oude installaties buiten gebruik genomen en gesloopt.

Verdygo

Verdygo staat voor een zuiveringsinstallatie die de toekomst heeft. Een zuiveringsinstallatie die zuiveren op maat mogelijk maakt en flexibel kan inspelen op veranderende (on)bekende omgevingsfactoren en toekomstige (technologische) ontwikkelingen. Denk hierbij aan demografische ontwikkelingen (vergrijzing), afkoppelen van regenwater en klimaatverandering. 

Met het in eigen beheer vervaardigde ontwerp van de Modulaire Duurzame Rioolwaterzuiverings-installatie (kortweg MDR) geeft Waterschapsbedrijf Limburg op vooruitstrevende wijze invulling aan het 'nieuwe denken' over ontwerp en bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat wil zeggen: modulair, milieuvriendelijk én tegen lagere netto jaarlijkse kosten. Kaders vormen begrippen als hergebruik van materialen, kostenniveaus, arbeidsbeleving en bouw- en verbouwtijden. De revolutionaire waterzuiveringsinstallaties die Waterschapsbedrijf Limburg bouwt hebben de naam Verdygo gekregen.

De kracht van integraal samenwerken

Stuur project door