Rotterdam Centraal Station

Rotterdam heeft een aantrekkelijk, dynamisch, goed functionerende openbaarvervoerterminal. Het nieuwe Rotterdam Centraal is een vervoersknooppunt van regionale en internationale betekenis.

Met 110.000 reizigers per dag verwerkt het stationsgebied evenveel reizigers als luchthaven Schiphol. Naast de aansluiting op het Europese net van hogesnelheidstreinen (HSL-Zuid) heeft Rotterdam Centraal ook een aansluiting op de lightrailverbinding RandstadRail. Door de komst van de HSL-Zuid en RandstadRail is de verwachting dat het aantal reizigers op Rotterdam Centraal in 2025 zal zijn toegenomen tot zo’n 323.000 per dag.

Duurzaam station

Bij de nieuwbouw kreeg duurzaamheid volop de aandacht. De architectonische glazen overkapping bevat 10.000 m2 zonnecellen waardoor het stationsgebouw voor ongeveer 20% draait op duurzame stroom. De groene stroom gaat vanuit het glasdak rechtstreeks naar de roltrappen, liften en verlichting. Dit levert een CO2-reductie op van 8% procent vergeleken met het oude station. NS Stations liet warmte-koude bronnen aanbrengen dat een besparing op de koeling- en warmtevraag van het station oplevert. Ook is nagedacht over duurzame hemelwaterafvoer om te voorkomen dat het relatief schone water in de rioolwaterzuivering terecht komt.

BIJLAGEN

Bouwen met Staal over Rotterdam CS PDF
Artikel Rotterdam Centraal - In Beeld november 2013 PDF
Een terugblik op 8 jaar bouwen in het hart van Rotterdam PDF

Nieuwe Sleutelproject

Het project Openbaar Vervoer Terminal Rotterdam Centraal maakt onderdeel uit van het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Rotterdam Centraal en is gerealiseerd ter plaatse van het bestaande station Rotterdam Centraal.

Binnen het contract zijn de sporen en bijbehorende railgerelateerde voorzieningen aangepast, is een nieuwe passage gerealiseerd als loopverbinding tussen de sporen, de hallen en het maaiveld, werd een tweetal nieuwe stationshallen (Zuidhal en Noordhal) en een nieuwe Sporenkap gerealiseerd. Een deel van de Zuidhal is door Gemeente Rotterdam gerealiseerd. De bestaande Provenierstunnel is teruggebracht in de oorspronkelijke staat als fietsverbinding.

In maart 2013 is het station geopend door Koning Willem-Alexander.

Bouw en inschuiven spoorbak 14 - 25 juli - 5 augustus 2011

Spoorbak 3, een half jaar werk in 2 minuten, februari - augustus 2011.

Stuur project door