Opdracht Tennet 380 kV tussen Borssele en Rilland

TenneT gunt de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland aan BAM Infra bv en aan een consortium van Mobilis bv en Strukton Civiel Projecten bv. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van Willem-Annapolder (van Borssele tot aan Willem-Annapolder) en het consortium Mobilis/Strukton Civiel ten oosten hiervan (van Willem-Annapolder tot Rilland).

De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer. Voor die tijd gaat TenneT samen met de aannemers de planning in detail doornemen en het bouwproces voorbereiden. 

Noodzaak transportcapaciteit

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. De huidige verbinding is vol en onderhoud is niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Daarom is het noodzakelijk de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België.

TenneT combineert de nieuwe 380 kV verbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten. 

Vlnr: Jaap Blokland ( Mobilis), Robert Ottelé (Strukton), Marjolein de Gorter-Manhoudt (TenneT), Vincent Hassfeld (TenneT), Lennard Heij (BAM), Pieter-Bas Annink (TenneT)

Wintrackmasten

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 107 wintracklocaties en twee vakwerkmasten. Deze twee komen langs het kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast moet komen. Dat kan niet met een wintrackmast. Op de meeste mastlocaties komen twee wintrackmasten naast elkaar te staan. Daaraan hangen de hoogspanningslijnen.

Eerder plaatste TenneT deze wintrackmasten al bij:

  • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen);
  • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel;
  • en op dit moment bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen (Eemshaven-Vierverlaten).

Voor de start van de werkzaamheden organiseert TenneT (digitale) informatieavonden om iedereen in de omgeving te informeren over de werkzaamheden.

Stuur artikel door