Uitbreiding en Renovatie van Afvalwaterzuivering Zwanenburg

In opdracht van het hoogheemraamschap Rijnland voert Mobilis als voortzetting van de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&drosRWBTAUW en Sweco, de renovatie en uitbreiding van de zuivering in Zwanenburg uit. 

AWZI Zwanenburg is onderdeel van integraal project AWS Zwanenburg en omvat de uitbreiding en renovatie van de AWZI waarna de zuivering, naast de huidige capaciteit, het afvalwater afkomstig van AWS Haarlem-Schalkwijk en AWS Heemstede kan ontvangen. 

De AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zijn na 30 jaar aan het einde van hun technische levensduur. Het afvalwater van de AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zal via een nieuw te realiseren transportsysteem worden getransporteerd naar AWZI Zwanenburg. AWZI Zwanenburg wordt deels gerenoveerd en uitgebreid om de toename aan afvalwater te kunnen verwerken. AWZI Zwanenburg wordt hiermee de grootste zuivering van HHR Rijnland.

Het uitbreiden van de AWZI bestaat uit een nieuw te bouwen ontvangstwerk met luchtfiltering, een beluchtingstank en een nabezinktank met slibretourgemaal. Ook wordt er boosterput aangelegd om de toename in effluentafvoer te kunnen waarborgen. Het huidige ontvangstwerk zal, nadat het uit gebruik genomen is, omgebouwd worden tot slibtransportgemaal waardoor het slib in de toekomst naar AWZI Haarlem Waarderpolder vervoerd kan worden voor verdere verwerking. De initiële ontwerpcapaciteit van de AWZI wordt door de uitbreidingswerkzaamheden vergroot van 6.000 m3/h naar 8.400 m3/h.

Het renoveren van de AWZI beslaat betonreparatie aan alle civiele/bouwkundige onderdelen, het vervangen van een groot deel van de zuivering- en gebouwgebonden installaties en het toekomstbestendig maken van de bedrijfsgebouwen en het terrein.

Oude situatie

Impressie nieuwe situatie

Peter Boonen, uitvoerder bij Mobilis, legt uit waarom we prefab heipalen toepassen.

Bekijk hier de timelapse van de bouw van nabezinktank 7 en retourslibgemaal 3

Nieuws & projectupdates

Meer over

Stuur project door