Mobilis is trots op samenwerking in Antwerpen

Unieke samenwerking in België

TBI-onderneming Mobilis werkt als enige Nederlandse aannemer aan een groots project in Antwerpen: Oosterweel. Als er iets typerend is aan de samenwerking tussen Nederland en België binnen project Oosterweel, dan is het wel de trots waarmee gewerkt wordt.

De nieuwe Oosterweelverbinding moet eindelijk de fileproblemen bij Antwerpen oplossen én de leefbaarheid in de omliggende steden verbeteren. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond. De knooppunten Linkeroever, Oosterweel, Groenendaallaan en Schijnpoort worden met elkaar verbonden met tunnels en sleuven.

Het bouwproject bestaat uit 5 onderdelen (loten):

Lot 1 behelst Antwerpen linkeroever. Opdrachtgever Lantis heeft dit project gegund aan Rinkoniên - een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’. Rinkoniên is een samenwerking tussen Mobilis, Stadsbader (Infra),  Artes Roegiers  en CIT Blaton (Civiel).

Lot 1 behelst een vlottere en veiligere snelweginfrastructuur in Antwerpen linkeroever en Zwijndrecht, de aanleg van een Park and Ride gebouw, de voorbereidende werkzaamheden voor aansluiting op de nieuwe Scheldetunnel en de uitvoering van leefbaarheidsprojecten, waaronder de aanleg van geluidsschermen en fietspaden. Opdrachtgever Lantis heeft dit project gegund aan THV Rinkoniên - een Antwerpse dialectterm voor ‘snelle opeenvolging’ en ‘ring aaneen’. THV Rinkoniên is een samenwerking tussen Mobilis, Stadsbader (Infra),  CIT Blaton (Civiel), Artes Roegiers en Artes Depret.

Linkeroever

Linkeroever bevat hoofdzakelijk werkzaamheden op de herinrichting van de verkeersknopen E17 en E34. Deze worden efficiënter ingericht en er worden nieuwe verbindingswegen aangelegd. Bij Zwijndrecht verplaatst de oprit en afrit meer naar het oosten op de E34. Aan de verbindingsweg tussen de twee wegen bouwt het consortium een nieuwe P&R-zone met een parkeergarage voor 1500 wagens. Bij de verkeersknoop van de E17 realiseert Rinkoniên de aansluiting met de nieuwe Scheldetunnel die in een later stadium wordt aangelegd.

Meer veiligheid en minder hinder

Mobilis draagt bij aan een stuk veiligheid en minder hinder voor de omgeving. Een mooi voorbeeld is dat er plaatsen zijn waar van links moet worden ingevoegd op de snelweg. Levensgevaarlijk en dat blijkt ook regelmatig in de praktijk. Door extra rijstroken toe te voegen en het verkeer daar heen te leiden, kan er van rechts worden ingevoegd. In de scoop is 10 km aan geluidsschermen / geluidsbermen voorzien, er ligt namelijk ook een focus op leefbaarheid voor de omgeving. 

Mobilis is binnen het project verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. Met een team van ruim 60 personen, bestaande uit werkvoorbereiders, projectleiders, uitvoerders, veiligheidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers klaren we de klus. Onze Nederlandse werkwijze verschilt van de werkwijze waaraan men in België gewend is. De opdracht is ons gegund op basis van het uitvoeren van toetsingen, als het gaat om kwaliteit en aantoonbaarheid. In België is men gewend om veel fysieke controle uit te voeren, op een klassieke manier, met meer opzichters.

Complexe werkzaamheden

Het project heeft een grote complexiteit, met name als het gaat om de verkeersomzettingen. In de EMVI-aanbesteding zijn veel punten gescoord met ons plan voor de aanleg van tijdelijke bruggen en wegen om de doorstroming op gang te houden. Het werkt in de praktijk goed, het verkeer kan volop gebruik maken van alle rijstroken. Momenteel werken we aan de fly-overs. De nieuwe fly-overs komen dichter bij elkaar te staan. Ook daar is de planning goed: in één weekend zijn de oude fly-overs afgebroken en is er een overkluizing gemaakt zodat de bouw van de nieuwe fly-overs gestart kon worden. Binnen dit project komen er in totaal 6 fly-overs, waarvan er een aantal over elkaar heen loopt.

Het project is gestart in mei 2018 en lot 1 moet klaar zijn in 2025.

De oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht duren tot 2025. Wil je weten waar we aan het werk zijn?

Volg het op de website van de Oosterweelverbinding - Linkeroever

Stuur artikel door