N307 Roggebot-Kampen; een project van uitersten

De N307 Roggebot-Kampen is een project waar water-, wegen- en civiele bouw samenkomen. “Wat het meest in het oog springt is de bouw van de nieuwe brug, pal naast de bestaande brug”, vertelt Robert Maat, projectmanager bij Mobilis. “Het ontwerp van de nieuwe brug met een overspanning van bijna 300 meter van dijk tot dijk is erop gericht om in de nieuwe situatie zoveel mogelijk water door te laten (Ruimte voor de Rivier) en tevens zoveel mogelijk verkeer te laten passeren voor een betere en veiligere doorstroming. Daarnaast wordt de nieuwe brug ook een stuk hoger waardoor er meer scheepvaartverkeer kan passeren zonder dat de brug open hoeft en het wegverkeer wordt gestremd.”

Stuur artikel door