ProRail gunt realisatie van de tunnel “Vierpaardjes” in Venlo aan Mobilis

Een veel en lang besproken project is weer een stap dichterbij realisatie. Een grote stap naar een beter bereikbaar en veiliger Venlo, waar fietsers en voetgangers gescheiden van snelverkeer en hulpdiensten door het gebied kunnen reizen.

De ondertunneling van de viersporige overweg “Vierpaardjes” wordt gerealiseerd door Mobilis. De ontwerpfase is inmiddels van start gegaan. De werkzaamheden aan de tunnel starten begin 2024, zodat eind 2025 de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang.

Vierpaardjes

Een drukke overweg die voor veel verkeershinder zorgt. ProRail en de gemeente Venlo wilden graag van deze overweg af. Enerzijds vanwege het risico op ongevallen en anderzijds omdat overwegen in  storing kunnen raken en daarmee het treinverkeer kunnen hinderen.  Met het verdwijnen van de gelijkvloerse overgang wordt het spoor veiliger en robuuster.

TunnelAlliantie

Het werk is op basis van prijs, MKI (milieukostenindicator) en prestatielijn TunnelAlliantie gegund. De TunnelAlliantie is een ketensamenwerking tussen opdrachtgevers, ProRail en specifiek erkende aannemers voor het realiseren van spooronderdoorgangen. Dit vanwege de specifieke kennis die nodig is om een onderdoorgang te realiseren.

“Mobilis is trots om weer een project in het zuiden van het land te hebben waarbij we gebruik kunnen maken van de kennis, de expertise en het materieel vanuit onze vestiging in Nederweert.”
Jochem Seghers, projectmanager Mobilis

Gemeente Venlo

De ondertunneling van “Vierpaardjes” en de inrichting van het gebied gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Venlo. Zo is het voorlopig ontwerp van de onderdoorgang en de landschappelijke inrichting van de omgeving verder uitgewerkt. Een ontwerp met veel oog voor kwaliteit, groenvoorziening en een prettige leefomgeving. Dura Vermeer is door de gemeente als partij benoemd die dit gaat uitvoeren.

“Met deze ondertunneling geven we een positieve impuls aan de leefbaarheid van Venlo. Omdat de nadruk is gelegd op kwaliteit is samenwerking met alle partijen van groot belang. Wij kijken er naar uit om dit samen met Mobilis en de gemeente Venlo en haar partner Dura Vermeer op te pakken.” Zegt Jarno Aalders projectmanager bij ProRail.

Stuur artikel door