Mobilis raamcontractant voor de gemeente Amsterdam

Mobilis is raamcontractant geworden voor de gemeente Amsterdam  De gemeente Amsterdam staat voor een grote onderhouds- en vervangingsopgave van kades en bruggen. Met deze raamovereenkomst wil de gemeente daadkrachtig, doelmatig en duurzaam invulling geven aan de grote onderhoudsopgave van de komende jaren.

De raamovereenkomst Groot-Onderhoud (ROGO) heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden aan civiele constructies zoals (beweegbare) bruggen, viaducten, onderdoorgangen, sluizen, kades, oevers, steigers, scheepvaartvoorzieningen en geluidsschermen. De werkzaamheden betreffen tijdelijke beheersmaatregelen (met name gericht op veiligheid), groot onderhoud (verlengen van de levensduur) en vervanging (sloop en nieuwbouw).

Doorslaggevend in de gunning was de geboden kwaliteit op de gunningscriteria gericht op een vliegende start, leveringszekerheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Naast Mobilis met het onderdeel Meerjarige Contracten, is ook Dura Vermeer Infra Regionale projecten en de combinatie VolkerRail NederlandKWS InfraVan Hattum en Blankevoort raamcontractant geworden. 

Vliegende start

Ons credo is ‘Slimmer verbinden, beter bouwen’. Met vier bouwpartners (H. van SteenwijkRutte GroepVoorbij Funderingstechniek en Alfa Service Group), heeft Mobilis in de tenderfase overeenkomsten gesloten om inzet van hun expertise en middelen zeker te stellen en de benodigde capaciteit voor de raamovereenkomst te borgen. Ze zijn allemaal in Amsterdam gevestigd en voeren daar dagelijks projecten uit.

Duurzaamheid

De raamovereenkomst voeren wij uit volgens het hoogste niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Wij zijn sinds 2011 op niveau 5 gecertificeerd en gewend aan het geven van invulling aan CO2-reductie op projecten. Voor deze raamovereenkomst passen wij de volgende duurzame oplossingen  toe:

  • Duurzaam bouwtransport: wij zijn deelnemer aan de Green Deal ‘Duurzame logistiek in de bouw’. Voor opdrachten aan het water voeren wij bouwtransporten met binnenvaartschepen uit. Dat zorgt voor 84% minder CO2-uitstoot ten opzichte van transport over de weg en geeft bovendien minder hinder voor Amsterdammers.
  • Duurzaam personentransport: voor de uitvoering van de opgave zetten wij tenminste voor 50% elektrisch auto’s in. Nu rijdt al 20% van ons personeel met een elektrische auto, dit neemt sterk toe.
  • Duurzame bouwplaats: Als TBI-ondernemingen werken we in een gezamenlijk initiatief met onze materieeldienst MDB continu aan de verduurzaming van onze bouwplaatsen. Zo worden innovaties getest en doorgevoerd (zoals duurzame bouwketen met zonnepanelen, infraroodverwarming en waterloze urinoirs).

Meerjarige contracten

De markt verandert van nieuw aanleggen naar vervangen en onderhouden van onze infrastructuur. Ook is er een trend waarneembaar naar andere en langjarige vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Mobilis heeft op deze veranderende vraag gekeken naar de mogelijkheden die we kunnen bieden. Daarom hebben wij het segment Meerjarige Contracten geïntroduceerd.

LEES ALLES OVER MEERJARIGE CONTRACTEN

Stuur artikel door