E-CO2tainer groene motor op de bouwplaats

De e-CO2tainer is een doorbraak als het gaat om groene stroom op de bouwplaats. Mobilis bedacht de slimme unit die ervoor zorgt dat de bouwkeet, elektrisch materieel en het elektrische wagenpark op groene stroom kunnen draaien. Samen met Electure verovert de e-CO2tainer stukje bij beetje de bouwplaatsen bij TBI en daarbuiten. Zeven vragen over de nieuwste generatie Ecotainers (want zo spreek je dat uit).

Waarom is sprake van een doorbraak?

De e-CO2tainer is een mobiele unit die op elke bouwplaats groene stroom kan leveren. Belangrijk in de route naar de emissieloze bouwplaats. Die elektriciteit kan worden ingezet bij alle werkzaamheden waarvoor stroom nodig is, variërend van torenkraan tot bouwkeet. Deze nieuwe generatie is weer compacter en efficiënter dan de eerste versie, die uit 2020 stamt. We zijn nog lang niet uitontwikkeld, die lat komt steeds hoger te liggen. Steeds meer opdrachtgevers vinden duurzaamheid op de bouwplaats belangrijk en stimuleren een lage CO2-uitstoot. Dat is een duw in de rug.

Wat kan de nieuwe e-CO2tainer?

Bouwplaatsen liggen op de meest uiteenlopende plekken, soms op een drukke locatie in de binnenstad, soms geïsoleerd en verafgelegen van bewoond gebied. Dan is niet altijd bouwstroom voor handen. De e-CO2tainer biedt altijd uitkomst en kan altijd draaien. Als er geen aansluiting  beschikbaar is, draait de super efficiënte Stage 5 generator op biobrandstof HVO100. De unit houdt precies het verbruik in de gaten en levert alleen energie wanneer nodig. Ook dat is nieuw: Meestal weet niemand hoeveel een generator precies draait en wat het verbruik is.

Is zo’n e-CO2tainer duur?

De e-CO2tainer is in euro’s ongeveer even duur als het gebruik van de traditionele dieselgenerator als het gaat om de Total Cost of Ownership (TCO), maar heeft natuurlijk enorme voordelen als het gaat om CO2-uitstoot. Die uitstoot ligt namelijk ca. 89% lager. Wanneer de e-CO2tainer ingezet wordt met een netaansluiting is de emissiebesparing 100%. De huur van de unit lijkt duurder, maar dat komt omdat de extra kosten voor fossiele brandstof niet worden meegeteld. En juist die kostenpost is de afgelopen tijd fors opgelopen. De kosten van elektriciteit zijn percentagegewijs veel minder gestegen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de unit bij een kleine bouwplaats niet snel loont als het alleen gaat om de kosten. De unit kan wel weer uitkomst bieden in bijvoorbeeld een Natura2000 gebied waar opdrachtgevers op geen enkele manier CO2-uitstoot willen.

De nieuwste e-CO2tainers staat bij De Groene Boog/A13-A16. Wie over de Doenkade rijdt, kan ‘m onderweg naar Bleiswijk aan zijn rechterzijde zien: Mooi blauw.

Hoe groot en zwaar is zo’n e-CO2tainer?

De unit is ingebouwd in een 20ft High Cube container, meet 6.1 x 2.5 x 3.1 meter en weegt met brandstof ongeveer 12000 Kg. De unit is prima verplaatsbaar met een standaard autolaadkraan en er is altijd wel een plekje waar deze kan staan.

Waar staan die e-CO2tainers?

De nieuwste staat bij De Groene Boog/A13-A16. Wie over de Doenkade rijdt, kan ‘m onderweg naar Bleiswijk aan zijn rechterzijde zien: Mooi blauw. Daar levert de unit alle elektriciteit voor de bouwketen en de zaagloods op die locatie. Bij dat project komen in totaal vijf e-CO2tainers, steeds op de plek waar het meeste stroom nodig is. De nieuwe tunnel wordt de eerste energieneutrale tunnel ter wereld, maar daar gaan zonnepanelen de stroom voor leveren. Op de bouwplaats wordt alvast een mooie start gemaakt met de e-CO2tainers. Verder stond bij het project Roggebot in Kampen een unit en ook bij de Kempenbaan bij Veldhoven was een unit aangesloten. In Harderwijk draait bij Koopmans een torenkraan op de e-CO2tainer: in de piek goed voor 125 Ampère, aangesloten op een 32 Ampère kleinverbruik aansluiting. Letterlijk met een stekker aangesloten.

Maakt de e-CO2tainer veel lawaai voor de omgeving?

Nee, de e-CO2tainer maakt geen lawaai.

Wie kan zo'n e-CO2tainer gebruiken?

Mobilis wil kennis en innovaties delen, zeker als het gaat om duurzaamheid. Na een tijd van pionieren en pilots is het tijd om vaart te zetten achter de emissieloze bouwplaats. Nu is de e-CO2tainer vooral in gebruik bij de projecten van Mobilis en TBI, maar elke bouwer kan hem gebruiken op z’n eigen bouwplaats. 

Voor informatie betreffende de inzet van de e-CO2tainer en andere energievoorzieningen als stroompunten in combinatie met laadpalen of voor een stroomplan kan contact worden opgenomen met Electure

Het dienstenpakket van Electure bestaat uit:

  • Advies en realisatie binnen tenders/uitvoering voor de energievoorziening middels een stroomplan

  • Verzorgen van stroompunten

  • Verzorgen van laadpalen inclusief verrekening

Electure is bereikbaar op:

Stuur artikel door