Duurzaamheid

CO2 Prestatieladder Sluis Eefde

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, hebben wij de ambitie om, naast de energieneutraliteit in de gebruiksfase, te voldoen aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. We gaan dus met zijn allen hard aan de slag om de CO2-uitstoot van het project zo laag mogelijk te houden. Elk half jaar zullen we de interne en externe belanghebbenden via deze website informeren over onze carbon footprint, de maatregelen en de voortgang van het project. 

Footprint: met en zonder maatregelen

Onderstaande grafiek en tabel geven de footprint weer van de Nieuwe Sluis met en zonder genomen maatregelen. Hierin zie je dat de genomen maatregelen voornamelijk effect hebben op het Staal en Beton. Deze twee zijn ook de grootste emissiestromen van het Project bij Eefde. We hebben een totale reductie van 24% behaald met de maatregelen die genomen zijn.

Door duurzame keuzes die zijn gemaakt in het ontwerpproces, hebben wij al een flinke reductie behaald. De bovenstaande grafiek geeft weer wat de daadwerkelijke uitstoot is met maatregelen tegenover de uitstoot zonder maatregelen. Hierin hebben wij een reductie van 24% CO2-uitstoot behaald ten opzichten van de sector standaarden. In de komende maanden gaan we over naar een nieuwe fase: het Groot Variabel Onderhoud en sluiten wij deze fase van het project af.

Naast de uitstoot in de realisatiefase, wordt er natuurlijk nog meer CO2 uitgestoten zodra de sluis is opgeleverd. Hiervoor hebben we ook een doelstelling, namelijk een reductie van 100% ten opzichte van een standaard ontwerp. Dit realiseren wij door de aanleg van 626 zonnepanelen en door het gebruik van groene stroom. Zo wordt de sluis dus klimaatneutraal!

CO2 audit 30 september

Op woensdag 30-9-2020 is de audit geweest van de CO2 Prestatieladder voor Lock2Twente. We hebben weer kunnen laten zien dat we bij de Sluis bij Eefde goed bezig zijn geweest. We hebben een reductie van 24% CO2 behaald. Dit is de uitstoot die is berekend zonder en met maatregelen. Lees hiernaast het volledige verslag.

Communicatie

Lock2Twente communiceert halfjaarlijks publiekelijk over haar CO2 reductiebeleid.

Download hieronder de documenten:

CO2 Reductieplan L2T

Voortgangsrapportage september 2020

Voortgangsrapportage april 2020

Over 2018

Voortgangsrapportage H1 2018

Prognose mei 2019

CO2 Reductieplan L2T PDF
Voortgangsrapportage september 2020 PDF
Voortgangsrapportage april 2020 PDF
Over 2018 PDF
Voortgangsrapportage H1 2018 PDF
Prognose mei 2019 PDF

Participatie en proeftuin

Lock2Twente neemt actief deel aan initiatieven rond CO2 reductie in de bouwsector. Om kennis op te halen en te delen zijn zij onder andere lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal en vormt het sluizencomplex een Proeftuin voor Smart Maintenance. Bij deze proeftuin wordt de status van infrastructuur gemeten met behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Meer informatie over de proeftuin is te vinden op: https://www.worldclassmaintenance.com/proeftuin-sluis-eefde/

Bijdragen?

Wil jij bijdragen aan het behalen van deze ambitieuze doelen? Dat kan! Heb je ideeën voor maatregelen of acties, of heb je een vraag over dit duurzame traject? Laat het ons weten via: mailbox@tbi-l2t.nl