Slimmer verbinden, beter bouwen

Met ruim 100 jaar ervaring is daadkracht onze belangrijkste drijfveer. Slimmer verbinden, beter bouwen is ons motto. Wij werken aan zowel grote als kleine infra-projecten, met de nadruk op civiel. Zonder uitzondering unieke werken met focus en expertise ontworpen en gebouwd. Het resultaat van ons werk is te zien in wegen, tunnels, bruggen, sluizen, kademuren, parkeergarages, waterzuiveringen, fundaties en gebouwen in de industrie en onder- en transformatorstations in de energiemarkt door heel Nederland en daarbuiten. 

Wat we doen

Duurzame oplossingen

Slimmer verbinden door duurzaam bouwen

Mobilis verduurzaamt haar processen en projecten om in de toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de mobiliteit van Nederland.

De Duurzaamheidsagenda van Mobilis bestaat uit drie transitiethema’s nl. circulaire transitie, energietransitie en klimaatadaptatie.

Mobilis is trots op de wijze waarop wordt omgegaan met veiligheid op de projecten maar ook daarbuiten.

Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging van onze tijd.

Trots op Veiligheid

Veiligheid staat bij Mobilis op 1 en is onderdeel van onze bedrijfscultuur. Wij werken continu aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers, onderaannemers, leverancier, combinanten en partners. Niet alleen in de voorbereiding en in uitvoering, maar ook tijdens acquisitie, tenders, ontwerp en engineering. Mobilis zoekt naar integraliteit binnen het bouwproces en binnen de discipline veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om arbeidsveiligheid, maar ook om spoorwegveiligheid, verkeersveiligheid, tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid en sociale veiligheid.